Методичні рекомендації щодо організації та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

«СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації щодо організації та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів

 

 

 

 

 

 

WWW.VOLSPORT.COM.UA

 

 

 

 

 

2018 рік

м. Луцьк

Зміст

 

Вступ .......................................................................................................... 4

I.Завдання фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів  та принципи їх проведення .......................................................................... 6

II. Методика організації та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових  заходів                                                                                         9         

III. Вимоги до розробки Положення про фізкультурно-оздоровчий та спортивно-масовий захід....................................................................... 11

IV. Організація проведення заходу....................................................... 14  

V. Суддівська колегія                                                                              18

VI. Системи проведення змагань з ігрових видів спорту 22...............

VII. Системи розіграшу та жеребкування команд    25...........................

VIII. Матеріали звітності проведення заходу                                       33

1.Звіт головного судді ........................................................................... 33  

2. Таблиця результатів 35..........................................................................

3. Протоколи проведення заходів з видів спорту  36.............................

4. Афіша змагань                                                                                      45

5. Іменна заявка на участь у заході  46.....................................................

6. Форма №4.1 звітності центру 47...........................................................

7. Зобов’язання учасника заходу 48.........................................................

8. Карточка учасника 49..............................................................................

IX. Матеріали фінансової звітності проведення заходу   50.................

1.    Авансовий звіт 50....................................................................................

2.    Відомість на витрати.......................................................................... 51  

3.    Відомість на видачу призів та нагород переможцям  53.................

4.    Табель роботи суддівської колегії ................................................. 54

5.    Наказ на проведення заходу 55.............................................................

6.    Кошторис витрат 57................................................................................

7. Положення про проведення заходу  ................................................ 60

8. Наказ на затвердження Положення про проведення заходу  71......

         Х. Положення про медичне забезпечення спортивно-масових заходів                      72

 

        ХІ. Постанова КМУ від 18.12.1998 р. № 2025 «Про порядок підготовки  спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення спортивних та культурно-видовищних заходів ............................... 78   

 

 

Вступ

 

Фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи займають важливе місце в системі організації здорового способу життя населення України. Вони є методом залучення широких мас населення до занять фізичною культурою й спортом, реабілітації організму, підвищення фізичної підготовленості, виховання необхідних рухових навичок і вмінь, сприяють підвищенню мотивації до занять фізичною культурою й спортом.

Масовий спорт  (спорт  для всіх) - діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і спорту,  спрямована  на  забезпечення  рухової активності людей під час їх дозвілля для зміцнення здоров'я.Фізкультурно-оздоровчі заходи   -   заходи,  що здійснюються організаторами  фізкультурно-оздоровчих  заходів   для   залучення різних груп населення до занять фізичною культурою.Фізкультурно-оздоровча діяльність  -  заходи,  що здійснюються суб'єктами сфери фізичної культури і спорту для розвитку  фізичної культури.

Для змагання з різним контингентом учасників з метою вирівнювання їхніх фізичних можливостей використовуються гандикапи, фора, порівняльні коефіцієнти й заохочувальні бали. Фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи поєднують у своєму змісті не тільки спортивні змагання з метою перевірки навичок і вмінь, набутих у процесі занять фізичними вправами, але й з метою організації активного оздоровчого відпочинку, релаксації та реабілітації. Це зумовлює до розширення та урізноманітнення програм, використання новітніх технологій, поповнення технічного та тактичного арсеналу, підвищує вимоги до особливостей підготовки й проведення масових фізкультурно-оздоровчих заходів з населенням різних вікових та соціальних груп.

Великий інтерес викликають змагання з лижного спорту, масові естафети й пробіги, флешмоби, фестивалі, акції, свята ковзанярів, велосипедистів, комплексні змагання, день здоров'я, день плавця, день бігуна, день людей поважного віку, день захисту дітей, день міста і т.д. Учасниками таких фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів можуть бути представники різних верств населення, вікових груп та рівня фізичної підготовленості. Мета таких змагань - підвищити емоційність, створити сприятливу атмосферу, стимулювати ріст майстерності й результативності учасників й тим самим зробити більш ефективними змагання.

Змагання у програмі широкомасштабних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових  заходів доцільно проводити за спрощеними правилами, рухливі ігри, туристичні та спортивні естафети, змагання на доріжках здоров'я, майданчиках, веселі старти й т.д. На етапі засвоєння техніки спортивних вправ і опанування навичками змагальної діяльності, можна організувати змагання спортивної спрямованості, головними завданнями яких є досягнення найвищого результату, установлення рекордів (у тому числі особистих), виграш першості, добір найсильніших у збірні команди. З цією метою проводяться змагання з видів спорту (першості, чемпіонати) за загальними правилами, у тому числі комплексні змагання як усередині колективу, так і за планами  спортивно-масових заходів району, міста й т.д.

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Завдання фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових  заходів та принципи їх проведення

 

Основною метою фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів  є створення сприятливих умов рекреації населення України та забезпечення права громадян на заняття фізичною культурою і спортом, задоволення їхніх потреб в оздоровчих послугах за місцем навчання, проживання та у місцях масового відпочинку населення, популяризації здорового способу життя. Стимулюючи зростання спортивно-технічних досягнень, сприяючи кращій фізичній підготовці й морально-патріотичному вихованню молоді, фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи вирішують багато актуальних соціальних завдань:

- пропаганда фізичної культури й спорту, вона забезпечується наочністю, котра відповідає оформленням місць проведення, своєчасною грамотною інформацією про хід, сутність і підсумки заходу;

- реклама форм і видів фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів, залежно від характеру й спрямованості, їхньої популяризації серед населення;

- розширення менеджментської та маркетингової спортивно-масової структури діяльності;

- виявлення перспективної молоді для занять різними видами спорту;

- виконання «Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України»;

- встановлення спортивних рекордів (закладу, підприємства, району, міста);

- національно-патріотичне виховання, яке базується на традиційних основах фізичного виховання українського народу;

- розширення сфери спілкування, інтелектуального збагачення, об’єднання інтересів, усвідомлення суспільної цілісності та особистої 6 значущості. Цьому допомагає спільна підготовка до змагань, участь у складі команд, присутність глядачів і вболівальників;

- залучення населення до суспільно-корисної діяльності в галузі фізичної культури й спорту. У сфері фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової  роботи важко домогтися успіху без залучення помічників, організаторів – фахівців фізичної культури та спорту, членів комісій, спортивних суддів, волонтерів, спонсорів, представників радіомовлення та преси;

- виявлення найсильніших учасників і команд, комплектування збірних команд;

- підведення підсумків, оцінка та контроль роботи фізкультурно-оздоровчих клубів, місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», секцій, груп, визначення переможців масових заходів та якості фізкультурно-оздоровчої роботи;

- обмін досвідом роботи, демонстрація досягнень кращих колективів. Це завдання вирішується завдяки залученню досвідчених фахівців фізичної культури і спорту, організації зустрічей з різними командами підсумків змагань, акцентуванню уваги учасників на досліджуваних предметах. У кожному окремому випадку при проведенні масового заходу ставляться конкретні завдання, що відповідають його головній меті та сприяють її досягненню в найбільш повній мірі.

Таким чином, кожен фізкультурно-оздоровчий та спортивно-масовий захід повинен проводитися у відповідності з наступними основними організаційними принципами:

- відповідність організації завданням - характер, зміст, місце й час проведення повинні вибиратися так, щоб сприяти найбільш повному вирішенню головного завдання. Якщо таким завданням є пропаганда фізичної культури й спорту, то захід потрібно проводити в місцях масового відпочинку, усередині мікрорайону, біля будинків, на відкритому спортмайданчику або стадіоні у той час, коли змагання спостерігатиме найбільша кількість глядачів. У плані підготовки таких заходів одним із головних місць будуть займати питання реклами, інформації, оформлення.

Якщо метою є оздоровчий відпочинок, для якого важлива відсутність сторонніх, невимушена атмосфера, можливість усамітнитись, відпочити на свіжому чистому повітрі - надмірна реклама не актуальна.

- доступність заходу за часом і місцем проведення - це другий організаційний принцип, і його дотримання вимагає обов'язкового врахування таких факторів, як режим роботи учасників, транспорт, погода;

- доступність змагальних вправ - до участі у фізкультурно-оздоровчому та спортивно-масовому заході залучаються учасники, різного віку, статі й фізичної підготовки. Ці фактори необхідно враховувати при визначенні програми змагання, включаючи в неї вправи, доступного навантаження, складності, тривалості й інтенсивності виконання;

- безпека учасників, глядачів і суддів -  фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи часто проводяться не на типових спортивних спорудах та із залученням недостатньо досвідчених суспільних суддів і учасників. Необхідно організувати медичне забезпечення, особливо ретельно підбирати й контролювати траси для бігу, сектори для метання й стрибків, майданчики для ігор, дистанції туристських естафет і т.п. Необхідно заздалегідь перевірити спортивний інвентар, установити огородження небезпечних зон, призначити пікети й передбачити місця для розташування учасників і їхнього майна. Варто пам'ятати, що неорганізованість у цьому питанні може не тільки зіпсувати настрій людей, але й призвести до непоправних наслідків;          

- видовищність, наочність, естетичність, що сприяє гармонійному розвитку особистості. Цей принцип повинен проявлятися не тільки в підборі вправ з урахуванням статі, віку, інтересів учасників і глядачів, але й у мистецтві оформлення, створенні відповідної атмосфери, церемоніях їх відкриття й закриття, в охайності костюмів учасників і суддів, в етиці спілкування між учасниками, суддями й глядачами, об'єктивності в оцінці результатів, своєчасності підведення підсумків змагання і їхніх оголошень, дотримання врочистих процедур при нагородженні переможців.

Недотримання цих принципів може негативно вплинути на успіх проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів та змагань, знецінити організаційну підготовчу роботу, призвести до небажаних наслідків, створити загрозу здоров'ю учасників.

 

 

 

II. Методика організації та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових  заходів

 

У процесі організації та проведення  фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів необхідно враховувати спортивну підготовленість, можливості, інтереси передбачуваних учасників, а також наявні можливості реалізації цих інтересів (наявність спортивного інвентарю й необхідних спортивних споруд, кліматичні умови, забезпеченість спортивними суддями, організаторами, матеріальними та фінансовими ресурсами). Затверджуючи план фізкультурно-оздоровчого та спортивно-масового заходу необхідно орієнтуватися на плани обласних, міських та районних  управлінь (відділів) з питань фізичної культури та спорту. Це дозволить забезпечити систематичність і послідовність змагань, своєчасну підготовку збірних команд і учасників особистої першості до змагань на першість району, міста. Практично доведено, що за місцем проживання населення доцільно проводити на місяць не більше 1-2 фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових  заходи традиційного характеру, проведення яких протягом кількох років у визначений час дозволяє краще підготуватися до змагань, робить їх звичними, традиційними, знайомими, систематизує і стимулює учасників. Заходи необхідно проводити для всіх верств населення й розподіляти рівномірно впродовж усього календарного року.

У плані фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів доцільно виділити розділи:

1. Комплексні фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи (народні ігри, поєдинки,  фестивалі, естафети, конкурси);

2. Змагання з видів спорту (виконання вправ). Крім назви і термінів проведення в плані можна вказати й іншу інформацію, що може сприяти кращій організації (передбачувані нагороди, призи, і т. д.)

Для організації фізкультурно-оздоровчого та спортивно-масового заходу необхідно завчасно створити підготовчу комісію. До неї входять працівники управлінь та відомств фізичної культури та  спорту,  викладачі, тренери, фахівці фізичної культури та спорту і тих організацій, які можуть бути корисні в підготовці, проведенні та забезпеченні змагань, фестивалів,  атракціонів і розваг.

Для впорядкування роботи комісії складається план підготовки заходу із урахуванням його мети, особливостей передбачуваних учасників, змісту змагальних вправ, об'єктивних умов і можливостей організаторів. План передбачає конкретизацію змісту роботи, терміну виконання, визначення відповідальних та відомості про організації, учасників, суддів, задіяних у заході.

У плані бажано передбачити наступні питання:

- розробка і затвердження Положення про фізкультурно-оздоровчий та спортивно-масовий захід та кошторису витрат;

- розробка сценарію (розгорнутого плану проведення), враховуючи церемонії відкриття, проведення, закриття, нагородження, використання символіки, гімну, музичного супроводу та ін. ;

- підбір, затвердження, інструктаж безпосередніх організаторів, технічних керівників, суддів, членів журі;

- підготовка, місць проведення змагань, реклама, оформлення засобами наочної агітації й пропаганди, маркування трас, ігрових майданчиків, установка покажчиків, огородження й т.д. ;

- підготовка устаткування, інвентарю, спорядження (у тому числі суддівського), придбання призів, підготовка грамот, протоколів і т.д. ;

- виготовлення засобів наочної агітації, складання коментаторських текстів, афіш, оголошень, бланків «експрес-інформації» і т.д. ;

- організація медичного забезпечення, підбір лікарів, придбання медичних препаратів.    У разі проведення заходу не на типових спортивних спорудах, а з виїздом  за місто, в плані підготовки змагання повинен бути додатковий медичний пункт;

- організація транспортного медичного й побутового обслуговування. У цьому пункті необхідно передбачити порядок забезпечення учасників і суддів транспортом, підготовку тимчасових укриттів від дощу або спеки, забезпечення питною водою.

У деяких випадках варто передбачити спорудження тимчасової роздягальні, вбиральні, організацію харчування, прокату спортивного інвентарю й ін.

 

 

 

 

Положення про проведення фізкультурно-оздоровчого та спортивно-масового заходу (далі захід)

Положення про проведення заходу повинне мати такі розділи:

I. Мета і завдання

Залучення населення до рухової активності, пропаганда фізичної культури та спорту, протиставлення здорового способу життя шкідливим звичкам, зміцнення здоров’я учасників, підбиття підсумків навчальної роботи, популяризація спортивної гри, визначення кращої команди для участі в змаганнях вищого рангу. Завдання залежать від масштабу і виду змагань.

ІІ. Термін і місце проведення заходу

Числа певного місяця і року, місце (база), де проводиться захід.

ІІІ. Організація та керівництво проведення заходу

Організація, що проводить захід, суддівська колегія, яка безпосередньо проводить захід.

IV. Учасники заходу

Назви команд, вік учасників, їх кваліфікація, склад команди.

V.Програма проведення заходу

Програма Заходу розробляється та затверджується Центром.

Захід може проводитись в III етапи:

І етап – на місцевому рівні (у селах, селищах, містах районного та обласного значення, підприємствах та організаціях різних форм власності);

ІІ етап – змагання серед переможців І етапу на першість району, міста (обласного значення);

ІІІ етап – фінал області серед переможців ІІ етапу.

Під час Заходу передбачається проведення інформаційно-просвітницької кампанії, показових виступів спортсменів та інших заходів, спрямованих на пропаганду здорового способу життя та занять фізичною культурою та спортом серед молоді.

Послідовність, за якою відбувається старт учасників під час проведення фіналу Заходу, встановлюється за жеребкуванням суддівської комісії.

VI. Безпека та підготовка місць проведення заходу

Підготовка місць проведення Заходу здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів”.

VII.Медичне забезпечення заходу

Для медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні працівники. Лікар залучений до змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді. Усі його рішення в межах його компетенції обов’язкові для учасників, суддів, організаторів змагань.

Кожен учасник змагань несе персональну відповідальність за стан свого здоров’я та адекватність своїх дій. Відповідальність за безпеку дітей під час змагань несуть батьки та представники команд.

Організатори змагань рекомендують мати на кожного учасника індивідуальні страхові поліси.

VIII. Нагородження

Вказуються види відзначень учасників (медалі, дипломи, грамоти, кубки, подяки, призи, пам’ятні подарунки).

 IX. Умови фінансування заходів

Фінансування заходів, нагородження активних учасників та переможців може здійснюватись за рахунок бюджетних коштів, а також позабюджетних (спонсорських) та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

X. Термін та порядок подання заявок на участь у заході

Термін та порядок подання заявок встановлюється організаторами заходу.

Заявка завіряється керівником структурного підрозділу у справах молоді та спорту райдержадміністрації, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, лікарем та медичною установою.

XI. Звітність

- Звіт головного судді;

- таблиця результатів;

- протоколи змагань;

- афіші змагань;

- іменні заявки на участь;

- форма №4 звітності центру;

- висвітлення у ЗМІ (на радіо, на телебаченні, у друкованих виданнях).

 

Положення про проведення заходу та кошторис витрат затверджується керівником організації,а також співорганізаторами, які проводять захід. До Положення про проведення заходу додається програма змагання, а також кошторисвитрат, який складається з таких розділів:

1. Найменування змагань.

2. Терміни і місце проведення.

3. Кількість суддів (в тому числі немісцевих), витрати на їх розміщення, харчування, проїзд.

4. Кількість учасників (в тому числі немісцевих), витрати на розміщення, харчування, проїзд.

5. Витрати на медичне обслуговування.

6. Витрати на оренду спортивних споруд.

7. Витрати на рекламу – афіші, плакати тощо.

8. Транспортні витрати.

9. Канцелярські витрати.

10. Витрати на оплату обслуговуючого персоналу.

11. Витрати на придбання нагородної атрибутики.

 

 

IV. Організація проведення заходу

 

Для вирішення комплексу різних питань, які виникають при підготовці  та  проведенні  заходу,  створюється  організаційний комітет, склад якого залежить від масштабу заходу.

На  засіданні  організаційного  комітету  визначається основний  перелік  питань  і  коло  завдань,  які  повинні  бути розв’язані в процесі підготовки до заходу та під час його проведення. 

1. Зустріч та розміщення команд

Будь-який захід починається з моменту прибуття команд на  захід.  Організатори  заходу  замовляють  транспорт  для зустрічі  учасників заходу,  призначають  відповідальну  особу  за  зустріч кожної  команди,  бронюють  місця  в  готелях,  передають адміністрації  готелю  список  суддів  із  зазначенням  попередньої дати їх прибуття.

2. Робота транспорту та організація виїзду команд

Настрій  учасників заходу і  точність проведення заходу  у багатьох  випадках  залежить  від  роботи  транспорту,  який обслуговує  захід.  Тому  організатори  повинні  заздалегідь розробити  маршрути  доставки  учасників  на  тренування  і змагання,  скласти графік руху транспорту за маршрутами.

Розклад руху автобусів для всіх команд передається водіям, диспетчеру, адміністраторам  готелю  та  спортивної  споруди, представникам і учасникам.

В разі необхідності надається допомога для придбання чи бронювання проїздних документів.

3. Випробовування спортивних споруд та тренування у дні змагань

Усім командам, що приїжджають на змагання, організатори повинні  до  початку  змагань  дати  час  для  випробовування місця проведення заходу. Зазвичай дають можливість протягом не менш ніж години провести тренування на тому майданчику,

де будуть проходити змагання.

Розклад  тренувальних  занять  на  ігровій  арені  складається  в послідовності,  яка  вказана  в  розкладі  ігор.  Спочатку  тренується команда, назва якої стоїть у розкладі першою, тобто «господарка» зустрічі першої пари, після неї тренується інша команда з першої пари – гість, третьою починає тренування команда – господарка другої пари, за нею – команда-гість другої пари і так далі. 

Існує  традиція  –  команда,  яка  представляє  спортивні споруди для змагань, має право вибирати для тренувань один і той  самий  час,  тому  при  складанні  розкладу  потрібно  мати  на увазі це побажання. Крім того, необхідно передбачити, щоб між закінченням тренування та початком гри було вдосталь часу для обіду і післяобіднього відпочинку – зазвичай 4-5 годин.

4. Харчування учасників змагань

До  початку  змагань  заступник  головного  судді  з  медичної частини повідомляє адміністрації закладу харчування очікувану кількість  учасників  змагань,  режим  їх  харчування,  складають разом приблизний перелік продуктів.

Окремо  треба  домовитися  з  адміністрацією  про  режим харчування  у  вечірній  час,  тому  що  зазвичай  останні  ігри закінчуються пізно.

5. Підготовка спортивних споруд, спорядження та інвентаря

Зазвичай  ця  робота  виконується  представником  організації, яка проводить захід та суддівською колегією назначеною для проведення заходу. До приїзду команд перевіряється місце проведення заходу, стан кімнат для  перевдягання.  Якщо  неможливо  виділити  кожній  команді окрему  роздягальню,  необхідно  організувати  окреме приміщення  для  зберігання  особистих  речей  гравців. Перевіряють  розмітку  майданчика, наявність і стан обладнання та інвентаря.

6. Спільна нарада оргкомітету, головної суддівської колегії та учасників

Нараду  тренерів  і  представників  команд  потрібно підготувати особливо ретельно, тому що це єдина можливість у спокійних умовах розв’язати всі організаційні питання.

На  цій  нараді  обов’язкова  присутність  усього  складу оргкомітету,  щоб  можна  було  на  місці  оперативно  розв’язати питання та побажання, які виникають у тренерів та представників команд:

- уточнити розпорядок дня, програму проведення заходу та розклад ігор;

- вирішити  питання  про  відправку  учасників  і  суддів  після закінчення змагань;

- повідомити  рішення  пленарної  комісії,  тим  самим виключивши в подальшому претензії з допуску гравців;

- уточнити  колір  форми  в  тих  випадках,  коли  можлива трансляція по телебаченню;

- уточнити  розпорядок  тренувань,  особливо  у  вільний  від ігор  день  (на  цей  день зазвичай  намічаються  культурно-масові заходи для учасників).

Для  оперативного  й  централізованого  вирішення  всіх фінансових  розрахунків,  пов’язаних  з  розміщенням, харчуванням,  оформленням  білетів  на  від’їзд  учасників, виділяється відповідальний представник.

7. Реклама

Реклама  –  це  не  лише  афіші  з  анонсом  змагань,  але  і програми,  проекти  змагань.  Бажано  для  кожних  змагань робити  емблему.  Можна  використовувати  в  спортивних емблемах  зображення  аксесуарів  виду спорту (волейбол: м’яч,  сітку, майданчик, а також фігуру спортсмена).

Святкове, виразне оформлення місць змагань грає важливу роль у  пропаганді  та  розвитку  спорту.  Святково  прикрашений  зал, святкова  обстановка  у  залі  викликають  у  глядачів  особливий настрій,  бажання  бути  присутнім  і  брати  участь  у  спортивних змаганнях.

Інформаційна підтримка – ролики на радіо, ролики на телебаченні, публікації в друкованих та електронних ЗМІ та ін.

8. Медичне обслуговування змагань

На  змаганнях  будь-якого  рангу  повинен  бути  присутнім лікар.  Суддя  зустрічі  несе  безпосередню  відповідальність  за нещасні  випадки,  які  трапилися  з  гравцями  під  час  зустрічі,  у відсутності лікарського контролю та першої медичної допомоги.

Лікар,  який  обслуговує  змагання  на  правах  заступника  головного  судді,  здійснює  медичне  обслуговування  змагань  і тренувань.

Заступник головного судді з медичної частини бере участь у роботі  пленарної  комісії,  у  нараді  представників,  тренерів, контролює  дотримання  санітарно-гігієнічних  норм  у  місцях розміщення  та  харчування  учасників,  у  роздягальнях,  за необхідності  викликає  «швидку  допомогу»  для  надання невідкладної допомоги при особливо тяжких травмах учасників.

9. Відкриття та закриття змагань

Церемонії  відкриття  та  закриття  змагань,  ритуал нагородження  переможців  повинні  бути  яскравими  й незабутніми,  тому  що  вони  мають  важливе  пропагувальне  і виховне  значення.  Це  урочисті  дії,  які  складаються  з  парадів, підняття    прапорів, звучання гімну України,  нагородження,  привітання,  обміну вимпелами тощо.

Урочисте  відкриття  змагань  треба  проводити  тоді,  коли присутня найбільша кількість глядачів. Зазвичай це перерва між двома зустрічами. Для проведення урочистого відкриття змагань складається сценарій відкриття, до якого додається схема виходу і розташування команд на ігровому майданчику. Порядок виходу команд  визначається  за  алфавітом,  господарі  змагань  завжди виходять останніми. 

Невелике привітання, з яким офіційна особа звертається до учасників  змагань,  повинне  закінчуватися  словами:  «Змагання оголошую  відкритими!»  Після  цього  диктор  оголошує:  «Право підняти  прапор  надається  капітану  команди-переможниці попередніх  змагань».  Якщо  змагання  проводяться  вперше,  тоді право  підняти  прапор  надається  капітанам    команд,  які  беруть участь у змаганнях.

10. Нагородження переможців

У параді закриття беруть участь три призери даних змагань. 

Після закінчення церемонії нагородження переможців диктор зачитує  текст  і  оголошує  змагання  закритими.  Команди залишаються на своїх місцях. 

Право  опустити  прапор  надається  капітану  команди-переможниці.

 

 

 

V. Суддівська колегія

 

1. Головний суддя.

2. Головний секретар.

3. Заступник головного судді з медичної частини (лікар).

4. Суддя – секретар.

5. Суддя – інформатор.

6. Суддя – оператор табло.

7. Арбітр.

8. Судді на дистанції.

9. Судді – секундометристи

10. Суддя на фініші.

11. Комендант змагань.

 

 

Обов’язки членів суддівської колегії

 

1.Головний суддя

Головний суддя несе відповідальність за проведення змагань

відповідно  до  правил  і  положень.  Головний  суддя  керує  всією

суддівською  колегією,  учасниками  змагань  та  представниками

команд.

Головний суддя зобов’язаний:

-  контролювати підготовку місць змагань;

-  розподілити обов’язки між суддями;

-  дотримуватись виконання зобов’язань Положення про проведення заходу;

-  затверджувати календар ігор;

-  керувати роботою суддівського апарату і вирішувати всі

питання, що пов’язані з ходом змагань;

-  забезпечувати  учасників,  глядачів,  представників  преси,

радіо  і  телебачення  інформацією  про  хід  змагань  та  їх

результати;

-  у виключних випадках головний суддя може втрутитись у

хід  матчу,  якщо,  на  його  думку,  судді  прийняли  помилкове

рішення.

Головний суддя затверджує результати змагань: пише звіт

про  змагання,  який  подає  в  організацію,  що  проводить

змагання.

Головний суддя має право:

-  у процесі змагань звільнити від суддівства арбітрів, які не

справляються зі своїми обов’язками;  

-  згідно з рішенням головної суддівської колегії знімати зі

змагань  команди  і  окремих  учасників,  які  грубо  порушили

правила змагань та вимоги, які висуваються до спортсменів;

-  відмінити  або  відкласти  змагання  у  зв’язку  з

непідготовленістю майданчиків;

-  вносити  зміни  в  програму  змагань, якщо це обумовлено в Положенні змагань,  календар  ігор, призначення суддів, якщо в цьому є необхідність.

Розпорядження  головного  судді  є  обов’язковим  для  всіх

учасників змагань.

 

Заступники головного судді

(головний секретар, суддя-секретар, суддя-інформатор,

суддя-оператор табло, лікар змагань, комендант змагань)

Заступники головного судді відповідають за ділянку роботи, що доручена їм головним суддею. За відсутності головного судді один із заступників виконує його обов’язки. 

 

2.Головний секретар

Головному секретарю необхідно:

-  перевіряти заявки;

-  складати розклад ігор і після затвердження його головним суддею доводити до відома команд;

-  вести протоколи засідань суддівської колегії;

-  оформляти розпорядження і рішення головної суддівської колегії;

-  приймати  заявки,  протести  і  доповідати  про  них головному судді;

-  відповідати  за  своєчасне  оформлення  протоколів  і  всієї технічної документації;

-  готувати звіт про змагання.

 

3.Заступник головного судді з медичної частини

Лікар  змагань  входить  до  складу  суддівської  колегії  на правах заступника головного судді:

-  стежить за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог при проведенні змагань;

-  надає  медичну  допомогу  учасникам  при  травмах, захворюваннях і робить висновки про можливість продовжувати змагання;

-  після  закінчення  змагань  подає  звіт  про  лікарсько-санітарне  забезпечення  змагань  в  організацію,  яка  проводить змагання.

 

4.Суддя-секретар

На суддю-секретаря покладено такі обов’язки: 

-  правильне  внесення  в  протокол  гри  відповідних  записів (прізвищ гравців, спортивні звання, ігрові номери);

-  ведення протоколу під час гри;

-  заключне  оформлення  протоколу  в  кінці  матчу  (його повинні підписати судді та представники команд).

 

5.Суддя-інформатор

В  обов’язки  судді-інформатора  входить  інформування гравців  та  глядачів  про  хід  змагань,  про  основні  положення змагання.  Він  знайомить  глядачів  з  командами,  гравцями, тренерами і суддями, оголошує заміни гравців.

Суддя-інформатор  також  оголошує  рахунок,  якщо  немає судді-оператора табло.

 

6.Суддя-оператор табло

Суддя-оператор  табло  відповідає  за  чітку,  правильну  і своєчасну інформацію, яка висвічується на табло.

 

7.Арбітр

Обов'язки:

- контролювати дотримання правил гри;

- контролювати хід матчу, стежити за часом гри;

- забезпечити відповідність використовуваних м'ячів;

- забезпечити відповідність екіпіровки гравців вимогам;

- у разі кровотечі у гравця повинен забезпечити, щоб той покинув поле. Гравець може повернутися на поле тільки по сигналу судді, що переконався в тому, що кровотеча зупинена;

- забезпечити відсутність на полі сторонніх осіб;

- надати відповідним органам рапорт про матч, що включає інформацію по всіх прийнятих дисциплінарних заходах відносно гравців і/або офіційних осіб команд, а також по всіх інших інцидентах, що відбулися до матчу, під час або після нього.

Арбітр має право:

- радитися по ходу матчу з помічниками і, там де необхідно, з резервним арбітром;

- зупинити, тимчасово перервати або припинити зовсім матч при порушенні правил;

- зупинити, тимчасово перервати або припинити зовсім матч при сторонніх втручаннях;

- зупинити матч, якщо, на його думку, гравець отримав серйозну травму, і забезпечити його відхід/винесення за межі поля;

- продовжити гру, коли команда, проти якої було здійснено порушення, отримує вигоду від такої переваги (наприклад залишається з м'ячем), і карає первинне порушення, якщо перевагою, що передбачалася, в той момент не скористалися;

- приймати заходи дисциплінарної дії по відношенню до гравців, винних в порушеннях, караних попередженням або видаленням. Він не зобов'язаний зробити такі заходи негайно, але повинен зробити це, як тільки м'яч вийде з гри;

- приймати заходи відносно офіційних осіб команд, ведучих себе некоректно, і може на свій розсуд видалити їх з поля і прилеглих до поля зон.

 

8.Судді на дистанції

Судді на дистанції, перешкодах і етапах естафетного бігу контролюють правильність проходження спортсменами дистанції, долання перешкод, реєструють учасників на етапі і стежать за правильністю передавання естафетної палички.

 

9.Судді-секундометристи

Судді-секундометристи фіксують час виконання учасниками вправи, з моменту старту до фінішу.

 

10.Суддя на фініші

Суддя на фініші визначає правильність виконання вправи на фініші і порядок приходу учасників до фінішу, метраж між ними, а також фіксує повідомлення суддів на дистанції.

 

 

11.Комендант змагань

Відповідає за:

-  своєчасну підготовку оформлення місця змагань;

-  порядок під час проведення змагань;

-  наявність  необхідного  інвентаря,  приміщень  для учасників і суддівської колегії;

-  радіофікацію  місць  змагань  відповідно  до  вказівок головного судді.

 

Звіт головного судді

У звіті головного судді дається стисла характеристика змагання:  організація,  стан  спортивних  споруд,  робота  суддівської колегії і обслуговувального персоналу, кількість глядачів присутніх на змаганнях, відзначаються негативні моменти  і  пропозиції  щодо  поліпшення  проведення  змагань  у майбутньому, вказуються  спортивні  результати команд, виконання спортивних розрядів тощо.

 

 

 

 

VI. Системи проведення змагань з ігрових видів спорту

 

Залежно  від  мети  змагання,  конкретних  умов  його проведення  (кількість  команд  спортивних  баз,  матеріальних ресурсів) вибирається певна система розіграшу. При проведенні змагань з волейболу застосовуються такі системи розіграшів:

-  колова;

-  з вибуванням після поразки;

-  змішана – поєднання двох перших систем.

Колова система

Принцип проведення змагань за коловою системою полягає в  тому,  що  кожна команда  зустрічається  одна  з  одною  по одному  разу  (в  одне  коло)  або  декілька  разів  (у  два  кола  і більше).  Ця  система  дозволяє  найбільш  об’єктивно  виявити переможця  і  визначити  місця  всіх  команд  згідно  з  їх спортивною майстерністю.

Для проведення змагань в одне коло за умов парної кількості команд, ігрових днів (турів) потрібно на 1 менше, а непарної  – кількість ігрових днів відповідає кількості команд.

Кількість ігор визначається за формулою:

де X – кількість ігор, n – кількість команд.

Наприклад,  якщо  у  змаганнях  бере  участь  8  команд,  то кількість ігор в одному колі буде дорівнювати: 

При  складанні  календаря  змагань  користуються  двома способами:

-  без чергування полів (майданчиків);

-  з чергуванням полів (майданчиків).

 

Схема складання календаря ігор під час проведення

змагань без чергування полів для 5-6 команд

Наведений спосіб проведення змагання носить назву «з оберненням навколо 1».Кожний наступний ігровий день складається внаслідок  зміщення  всіх  номерів  учасників  на  одну  сходинку проти годинникової стрілки. Цифра «1» залишається нерухомою.

Якщо  ігри  проводяться  на  майданчиках  учасників,  то виникає потреба в чергуванні ігор на своєму й чужому полях. 

У  цьому  випадку  календар  ігор  складається  за  схемою «змійка». За умов непарної кількості команд викреслюється така кількість  вертикальних  ліній,  яка  відповідає  кількості  команд (якщо кількість команд парна – вертикальних ліній на 1 менше).

Під  першою  лінією  ставиться  цифра  «1»,  а  далі  справа  від неї  знизу  вгору проставляються  в  арифметичному  порядку половина  номерів  учасників.  Друга  половина  у  зворотньому порядку пишеться зліва від вертикальної лінії.

Кількість  команд-учасниць  ділять  на  2  і  пишуть стовпчиками  цифри,  починаючи  з  другої  половини.  Якщо кількість команд непарна, то на 2 ділять наступну парну цифру.

Наприклад,  змагаються  7  команд.  Наступну  після  7  парну цифру 8 ділимо на 2 і пишемо стовпчиком цифри, починаючи з другої половини, тобто з: 

5

6

7

При  непарній  кількості  команд  останню  цифру  не  пишуть.

Біля написаних стовпчиком цифр проводять вертикальну лінію і під нею пишуть цифру 1, а в стовпчику знизу вгору справа від неї  –  наступні  по  порядку  цифри  –  2,3,4.  Знову проводять вертикальну лінію, над якою пишуть наступну цифру – 5, і т.д., вміщуючи  наступну  цифру  то  під  лінією,  то  над  нею,  як  це вказано нижче:

І так доти, поки не виникне потреба поставити цифру 1 над лінією.

Цифри, що опиняться під  лініями і над ними при непарній кількості  команд,  показують  номери  вільних  команд  ігрового дня,  а  при  парній  кількості  створюють  з  останньою  парною цифрою одну з пар даного ігрового дня, наприклад:

1 : 8; 8 : 5; 2 : 8; 8 : 6; 3 : 8; 8 : 7; 4 : 8.

Цифри,  розташовані  по  один  і  другий  бік  кожної  лінії показують  номери  ігрових пар,  причому  цифри  з  правого  боку означають  номер  команди,  що  грає  на  своєму  полі,  а  з  лівого боку – на полі суперника.

Цифри під лініями, так само означають команди, що грають на  своєму  полі  цифри  над  лініями  –  на  полі  суперника.  При цьому кожні 2 сусідніх стовпчики створюють наступний ігровий день.

 

 

 

VII. Система розіграшу та жеребкування команд

 

Для складання календаря ігор суддівська колегія проводить жеребкування. Ось як

вона  відбувається.  Заздалегідь  з  паперу  виготовляються  номери  у  відповідності  з кількістю  команд,  що  беруть  участь,  які  опускаються  у  скриньку.  Капітани  команд  по

черзі виймають зі скриньки номери, які з цього моменту присвоюються їх командам. У

відповідності  з  номерами  команд  з  допомогою  спеціальних  таблиць  визначається

черговість зустрічей команд, тобто календар ігор. Наприклад:

 

Беруть участь 3-4 команди

 

Беруть участь 5-6 команд

 

Беруть участь 7-8 команд

 

При  непарній  кількості  команд  номер,  укладений  в дужки,  не  враховується.  При

цьому команда, в парі з якою номер у дужках, у даному турі виявляється вільною від гри.

Після  жеребкування  складається  таблиця  проведення  змагань.  Команди  заносяться  в

таблицю у відповідності з їх номерами.

 

 

 

 

Система з вибуванням

При  великій  кількості  команд  використовують  систему розіграшу з вибуванням (після першої поразки). Ця система, на відміну  від  попередньої,  дозволяє  у  досить  стислі  терміни визначити переможця. Водночас  її  недоліком є  те,  що  у  фіналі зустрічаються  не  завжди  найсильніші  суперники.  Тому  часто фаворитів  змагань  попередньо  розсіюють  у  верхню  і  нижню половину сітки (за таких умов, у випадку перемоги обидві сильні команди зустрічаються між собою лише у фіналі).

Загальна  кількість  ігор  визначається  за  формулою: 

x = n – 1, де x – кількість ігор, n – кількість команд.

Якщо кількість команд дорівнює ступеню двох (2ⁿ , це 4, 8, 16,  32  тощо),  то  їхнє  найменування  розташовують  у  таблиці згори донизу, одне під одним, у порядку, визначеному жеребом. Перший  номер  грає  з  другим,  третій  –  з  четвертим  тощо.  Всі

команди  починають  змагання  з  першого  туру.  Переможці першого туру грають між собою так само попарно згори донизу. Тур,  в  якому  зустрічаються  8  команд  називають

чвертьфінальним,  4  команди  –  півфінальним,  нарешті,  тур,  де зустрічаються 2 команди, називають фінальним.

 

Т А Б Л И Ц Я     З У С Т Р І Ч Е Й

для  8  команд

У  випадку,  коли  кількість  команд  не  є  ступенем  двох,  то частина  їх,  залежно  від  номерів,  визначених  жеребкуванням, вступає в гру з другого (кола) туру. Кількість команд, що грають в першому колі, визначають за формулою: 

де  n  –  кількість  команд,  що  беруть  участь  у  змаганнях;  x  – ступінь, що дає число, максимально наближене до n.

Наприклад,  у  змаганнях  беруть  участь  11  команд.  У першому колі зустрічаються:

Т А Б Л И Ц Я     З У С Т Р І Ч Е Й

для  11  команд

 

Для команд, що вступають у гру, з другого кола, відводять крайні  верхні й крайні нижні  номери. За  умов парної  кількості команд у першому турі не грає однакова кількість команд вгорі і внизу  сітки.  Якщо  кількість  команд  учасниць  непарна,  то кількість команд, що вступили в гру з другого кола, на одиницю більша в нижній половині таблиці, ніж у верхній.

Кількість команд, що вступають у змагання з другого кола, їхнє розміщення у верхній і нижній половинах таблиці, а також кількість команд, що грають у першому колі, вказано в таблиці:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для команд, що вступають у гру, з другого кола, відводять крайні  верхні й крайні нижні  номери. За  умов парної  кількості команд у першому турі не грає однакова кількість команд вгорі і внизу  сітки.  Якщо  кількість  команд  учасниць  непарна,  то кількість команд, що вступили в гру з другого кола, на одиницю більша в нижній половині таблиці, ніж у верхній.

Кількість команд, що вступають у змагання з другого кола, їхнє розміщення у верхній і нижній половинах таблиці, а також кількість команд, що грають у першому колі, вказано в таблиці: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За умов розсіювання за схемою «змійка» командам присвоюються номери відповідно до їх місць, які вони посіли на попередніх змаганнях. Потім ці команди згідно з присвоєними

їм номерами розподіляються за підгрупами. Наприклад: схема розподілу 10 команд буде мати такий вигляд:

 

 

 

 

VIII. Матеріали звітності по проведенні заходу

 

1. Звіт головного судді

 

ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

«СПОРТ ДЛЯ ВСІХ»

 

З В І Т

 

про проведення _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

1. Дата проведення ____________________________________________________________________

2. Місце проведення  __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(спортивна база)

3. Склад суддівської колегії:

    3.1. Головний суддя ____________________________, суддя _________________________

    3.2. Головний секретар _________________________, суддя __________________________

 

4. В змаганнях брало участь _______ команд із загальною кількістю учасників ______ (чол. ___, жін. ___, юн. ___, дів. ___) та по спортивним званням та розрядам – МСУМК ________

МСУ ____, КМС ____, І розряд ____, ІІ розряд ____, ІІІ розряд _____.

 

5. Не брали участі у змаганнях __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

6. Кількість глядачів присутніх на змаганнях _____________________________________________

 

7. Встановлення рекордів ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

8. Назва спортивних організацій в порядку зайнятих місць на змаганнях:

 

1 місце ______________________________________________________________

2 місце ______________________________________________________________

3 місце ______________________________________________________________

4 місце ______________________________________________________________

5 місце ______________________________________________________________

6 місце ______________________________________________________________

7 місце ______________________________________________________________

8 місце ______________________________________________________________

9 місце ______________________________________________________________

10 місце _____________________________________________________________

 

9. Учасники змагань виконали розрядні нормативи – МС ____, КМС ____, І розряд ____, ІІ розряд ____, ІІІ розряд ____, юнацькі розряди ____.

 

10. Випадки травматизму___________________________________________________

 

11. Подання протестів_________________________________________________________

12. Переможці змагань

 

№ п/пПрізвище, ім’яОрганізаціяВид (в/к)РезультатиРозряд

 

 

 

 

 

 

 

13. Оцінка суддівської колегії:

     13.1. Підготовка бази (місць) до змагань ______________________________________________

     ________________________________________________________________________________

     ________________________________________________________________________________

     13.2. Характеристика команд і учасників змагань ______________________________________

     ________________________________________________________________________________

     ________________________________________________________________________________

     13.3. Організація і проведення змагань _______________________________________________

     ________________________________________________________________________________

     ________________________________________________________________________________

14. Зауваження і пропозиції ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Головний суддя                  (_______________)    Головний секретар             (_______________)

 

«___»_____________________20__ року

 . Таблиця результатів  ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ІГОР У ПІДГРУПАХ_________________________________(назва заходу)             _ __ 20__р.                                                                                                      м.Луцьк            група А       3. Протоколи проведення заходів з видів спорту  Протокол командної першості з шахів  Протокол №_______Проведення змагань з гирьового спорту______________________________________________      __ __ 20__ року                                                                                       м. Луцьк                                                                                         № п/пКомандаПрізвище, ім’я учасниківВага учасникаРезультатМісце1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.  Головний суддя                         ____________________ Головний секретар                   _____________________Протокол №____Боулінг20__ року                                                                                                        м. Луцьк№ п/пПрізвище, ім’я, побатьковіЗагальна сума очокМісце1. 2. 3. 4. 5.  Головний суддя                         ____________________ Головний секретар                   _____________________ ПРОТОКОЛ №_____________________________________________________            Естафети№ з/пНазва командиЕстафета №1 (назва естафети)Естафета №2 (назва естафети)Естафета №3 (назва естафети)ЗАГАЛЬНА  СУМАМІСЦЕрезультатмісцерезультатмісцерезультатмісце1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. Головний суддя ____________________          ________________________ Головний секретар__________________         _________________________    ПРОТОКОЛзмагань з шашок  20__р.м._____________________група ___№КомандаПрізвище, ім’я1234567ВПР/СОМісце123456.7.                       Рахунок:                                              Рахунок:                                                                            Рахунок:             2_________7_____ (       )3__________6____(       )4__________5____(       )6_________4_____ (       )7__________3____(       )1__________2____(       )3_________1______(       )4__________7____(       )5__________6____(       )7_________5______(       )1__________4____(       )2__________3____(       )4_________2______(       )5__________1____(       )6__________7____(       )1_________6______(       )2__________5____(       )3__________4____(       )5_________3______(       )6__________2____(       )7__________1____(       ) Головний суддя                         ____________________ Головний секретар                   _____________________             ПРОТОКОЛШахи__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________м. Луцьк_______________201__ р.Група «А»№Назва командиПрізвище, ім’я123456ВПРСОмісце1. 2. 3. 4. 5. 6. ПрізвищеПрізвищерахунокПрізвищеПрізвищерахунокПрізвищеПрізвищерахунок162534645312263145651423364251 Група «Б»№Назва командиПрізвище, ім’я123456ВПРСОмісце1. 2. 3. 4. 5. 6. ПрізвищеПрізвищерахунокПрізвищеПрізвищерахунокПрізвищеПрізвищерахунок162534645312263145651423364251 СТИКОВІ   ЗУСТРІЧІ   РахунокЗа 11-12 місце         6А _________________________ 6Б____________________________         __________ За 9-10 місце           5А _________________________ 5Б____________________________     __________ За 7-8 місце             4А _________________________ 4Б____________________________           __________ За 5-6 місце     3А _________________________ 3Б____________________________           __________ За 3-4 місце     2А__________________________2Б____________________________           __________ За 1-2 місце            1А__________________________1Б____________________________          __________ Головний суддя                         ____________________ Головний секретар                   _____________________    ПРОТОКОЛзмагань з тенісу     _______________________________________________________(назва заходу)____ _______________20__р.м._____________________ №КомандаПрізвище, ім’я12345ВПР/СОМісце1  2  3  4  5                                                                          Рахунок                                                   Рахунок2______________ 5_____________   ______3__________________  4 ______________    ______ 5______________ 3_____________   ______1__________________  2 _______________   ______ 3______________  1_____________   ______4__________________  5 _______________    ______ 1_______________ 4_____________  ______2__________________ 3 ________________   ______ 4________________2____________  ______5__________________  1 _______________    ______ Головний суддя                         ____________________ Головний секретар                   _____________________        4. Афіша заходу    5. Іменна заявка на участь у заході Заявкана участь у ___________________________________________________________________________________від _____________________________________________________ області _ _________ 201_ року                                                                                  м. Луцьк№П.І.Б.Дата народ.Підпис і печатка лікаря1234Представник команди (П.І.П.)_______________________________________________________Тел.__________________________________________________________Лікар _______________________МПДиректор центру ______________МП Форма №4 звітності центру Форма №4.1ЗВІТ____________________________місцевого центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» про проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів за місцем проживання та відпочинку населення з нагоди відзначення дня фізичної культури і спорту України№ з/пНазва заходуКількістьФінансуваннязаходу(тис. грн.)Інформаційна підтримка(хвилин ефіру; тисяч екземплярів)проведених заходівучасниківзалучених волонтерівбюджетнепоза-бюджетнеролики на радіоролики на телебаченніпублікацій в друкованих ЗМІпублікацій в електронних ЗМІплакатилистівкипостери (білборди, сітілайти)відеобордикількістьтиражкількістьтиражтиражкількістькількість виходів123456789101112131415161.2.3.4.5.6.7.8.ВсьогоДиректор місцевого центру ФЗН «Спорт для всіх»          7. Зобов’язання учасника заходу ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Учасника ____________________________________________________(назва заходу) Термін проведення  «__» «____________» 20__ року Я  _________________________________________________________________учасник команди__________________________________________________________добровільно приймаю участь у зазначеному заході, з правилами проведення змагань ознайомлений і згоден. Зобов’язуюсь:1. Дотримуватись правил техніки безпеки під час проведення заходу.2. Виконувати розпорядження керівників змагань та суддівської колегії.3. Дотримуватись під час проведення заходу встановленого режиму та своїми діями не створювати перешкоди у проведенні.У випадку не виконання мною цього зобов’язання претензій до організаторів даного заходу не маю.За стан свого здоров’я під час проведення змагань відповідальність несу Сам. «__»_____________________20__ р.________________(П.І.П.)    (підпис)                8.Карточка учасника            IX. Матеріали фінансової звітності заходу 1.Авансовий звіт                2.Відомість на витрати ВІДОМІСТЬна  отримання харчування, проїзду, розміщення та інших виплат на змаганнях  № п.п.Прізвище,ім’я, по-батьковіХарчуванняПроїзд ПроїздНочівляВсього отриманоРозпис в отриманніВсього12345678910Всього Витрати в сумі грн._____________________________________________________________     Виплатив        ___________________________________________  ВІДОМІСТЬна виплату готівкою харчування учасникам і суддям ____________________________________________________________(найменування____________________________________________________________спортивного міроприємства)яке проводиться ___________________________________________ (місце проведення)  з ______________________ по ____________________  Наказ № ________ від «___» ______________________  № п/пПрізвище, ім’я, по батьковіКатегорія учасникаКількість днів забезпечення харчуваннямНорма витрат на одну людину на добуСумаПідпис про отримання1.23.4.5.Видано грошей в сумі________________________________________(прописом)  грн.Видав__________________________(П.І.П.)                                                             ___________(підпис)Головний бухгалтер_________________________     3. Відомість на видачу призів та нагород переможцям                       "ЗАТВЕРДЖУЮ"Директор ______________ центру фізичного здоров'я населенняВІДОМІСТЬ                                       "Спорт для всіх"                     ________________ на видачу призів та нагород переможцям______________________________________________________ Підстава на видачу призів наказ № _______ від ___________р.  № Прізвище, ім'я, по батьковіМісто,спортивна організація За що нагороджуєтьсяНазва призуЦінаСума грн.Підпис  проотримання                                 Відповідальний за проведення нагородження_____________________________________________                                                           (підпис)                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)                 Форма №4 звітності центру Форма №4.1ЗВІТ____________________________місцевого центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» про проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів за місцем проживання та відпочинку населення з нагоди відзначення дня фізичної культури і спорту України№ з/пНазва заходуКількістьФінансуваннязаходу(тис. грн.)Інформаційна підтримка(хвилин ефіру; тисяч екземплярів)проведених заходівучасниківзалучених волонтерівбюджетнепоза-бюджетнеролики на радіоролики на телебаченніпублікацій в друкованих ЗМІпублікацій в електронних ЗМІплакатилистівкипостери (білборди, сітілайти)відеобордикількістьтиражкількістьтиражтиражкількістькількість виходів123456789101112131415161.2.3.4.5.6.7.8.ВсьогоДиректор місцевого центру ФЗН «Спорт для всіх»          7. Зобов’язання учасника заходу ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Учасника ____________________________________________________(назва заходу) Термін проведення  «__» «____________» 20__ року Я  _________________________________________________________________учасник команди__________________________________________________________добровільно приймаю участь у зазначеному заході, з правилами проведення змагань ознайомлений і згоден. Зобов’язуюсь:1. Дотримуватись правил техніки безпеки під час проведення заходу.2. Виконувати розпорядження керівників змагань та суддівської колегії.3. Дотримуватись під час проведення заходу встановленого режиму та своїми діями не створювати перешкоди у проведенні.У випадку не виконання мною цього зобов’язання претензій до організаторів даного заходу не маю.За стан свого здоров’я під час проведення змагань відповідальність несу Сам. «__»_____________________20__ р.________________(П.І.П.)    (підпис)                8.Карточка учасника            IX. Матеріали фінансової звітності заходу 1.Авансовий звіт                2.Відомість на витрати ВІДОМІСТЬна  отримання харчування, проїзду, розміщення та інших виплат на змаганнях  № п.п.Прізвище,ім’я, по-батьковіХарчуванняПроїзд ПроїздНочівляВсього отриманоРозпис в отриманніВсього12345678910Всього Витрати в сумі грн._____________________________________________________________     Виплатив        ___________________________________________  ВІДОМІСТЬна виплату готівкою харчування учасникам і суддям ____________________________________________________________(найменування____________________________________________________________спортивного міроприємства)яке проводиться ___________________________________________ (місце проведення)  з ______________________ по ____________________  Наказ № ________ від «___» ______________________  № п/пПрізвище, ім’я, по батьковіКатегорія учасникаКількість днів забезпечення харчуваннямНорма витрат на одну людину на добуСумаПідпис про отримання1.23.4.5.Видано грошей в сумі________________________________________(прописом)  грн.Видав__________________________(П.І.П.)                                                             ___________(підпис)Головний бухгалтер_________________________     3. Відомість на видачу призів та нагород переможцям                       "ЗАТВЕРДЖУЮ"Директор ______________ центру фізичного здоров'я населенняВІДОМІСТЬ                                       "Спорт для всіх"                     ________________ на видачу призів та нагород переможцям______________________________________________________ Підстава на видачу призів наказ № _______ від ___________р.  № Прізвище, ім'я, по батьковіМісто,спортивна організація За що нагороджуєтьсяНазва призуЦінаСума грн.Підпис  проотримання                                 Відповідальний за проведення нагородження_____________________________________________                                                           (підпис)                                                  (прізвище, ім'я, по батькові)    роботи суддівської колегії ТАБЕЛЬ роботи суддівської колегії на ______________________________________ ________________________________________________________________з ___________________ по __________________ 201_р.   №пп.Прізвище, ім’яПосадаДні роботиВсього днівПримітка          Головний суддя ________________________________                    5. Наказ на проведення заходу     ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУВОЛИНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ „СПОРТ ДЛЯ ВСІХ”Н А К А З 02 березня 2015 рокум. Луцьк№ ______ Про проведення обласного фестивалю «Мама, тато, я – спортивна сім’я»15 березня 2015 року, м. Луцьк Згідно календарного плану фізкультурно-оздоровчих та масових заходів Волинського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» на 2015 рік та Положення про проведення заходу НАКАЗУЮ: 1. Провести 15 березня 2015 року в м. Луцьк фінал обласного фестивалю «Мама, тато, я – спортивна сім’я».2. Головним суддею фестивалю призначити Галана-Влащука В.Й., якому у трьохденний термін після закінчення змагань подати протоколи змагань та фінансові звіти у Волинський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».3. Головному фахівцю центру Рудковському С.М. забезпечити:- організацію та проведення заходу;- спортивним інвентарем та озвученням даний захід.4. Головному фахівцю центру Антонюк С.Л. провести нагородження переможців та призерів даного заходу.5. Провідному професіоналу центру Білері С.М. забезпечити:- висвітлення даного заходу у засобах масової інформації;- агітаційно-пропагандиськими матеріалами (буклетами, листівками, афішами, методичними матеріалами).6. Головному бухгалтеру центру Мазурок Н. С. забезпечити оплату витрат за КТКВК 130115 (КЕКВ 2282) по проведенню заходу згідно затвердженого кошторису, що додається відповідно до вказаних у наказі термінів проведення заходу.7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора центру Галана-Влащука В.Й.  Директор                                                                                              В.НОВОСАД  Рудковський 780375         6. Кошторис витрат Кошторис у сумі:грн.   ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Волинського обласного центру фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" ___________________ В.П. Новосад _______ 201_ року  КОШТОРИС № _______ витрат на проведення: основа:наказ №           о/д від1. Довідкові даніМісце проведення:Термін проведення:Тривалість заходу за місцем знаходження:дніВідповідальний за проведення заходів:За розподіл грошових коштів:За звіт по результатах заходів: Найменування витратРозрахунокСумаФактичне виконання1. Харчування Іногородніх учасниківхх Місцевих учасниківхх Суддівхх Головний суддяхх Головний секретархх Всього: 2. Розміщення Іногородніх учасниківхх Суддівхх Всього: 3. Заробітна плата Суддямхх Лікарямхх Мол. персоналухх Ст. тренерухх Теренрухх Нарахування на зарплатух Всього: Найменування витратРозрахунокСумаФактичне виконання4. Збереження зарплати Учасникамхх       Суддямхх Всього: 5. Відрядження учасників Проїздхх Добові в дорозіхх Всього: 6. Відрядження суддів Проїздхх Добові в дорозіхх Всього: 7. Транспортні витрати Транспортування учасників Перевезення багажу Бензин Всього: 8. Оренда і обладнання Оренда місць змагань Оформлення Обладнання Афіши, програми, квитки учасників та запрошенняПошта, канцтовари Фото, відео Всього: 9. Призи та премії Грамотих Дипломих Медаліх Кубки Спортивний інвентар Призи Страхівка фото рамки Всього: Всього по кошторису:  Головний бухгалтер ________Виконавець __________    7. Положення про проведення заходуПОГОДЖЕНОВідділ з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації В.о. начальника                          В .ДУК «____»_________2016 рокуЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Волинського обласного центруфізичного здоров’я населення«Спорт для всіх»     ______________№ ___________ ПОГОДЖУЮТОВ «ПОРТ СІТІ ГРУП» __________________  І.В. Олексюк «____»________________2016 рокуЗАТВЕРДЖУЮДиректор Волинського обласного центру фізичного здоров’я населення«Спорт для всіх» ____________________ В.П. Новосад «_____»________________2016 року   П О Л О Ж Е Н Н Я про проведення обласного фестивалю  «Мама, тато, я – спортивна сім’я» І. Мета та завдання- формування родинних традицій до занять фізичною культурою та спортом;- організація активного сімейного дозвілля, залучення сімей до рухової активності і занять фізичною культурою та спортом;- формування свідомої потреби до занять фізичною культурою в колі сім’ї, як основної системо утворюючої сучасних соціальних пріоритетів;- зміцнення психологічних та емоційних стосунків в сім’ї шляхом об’єднання зусиль для досягнення спільних цілей;- спонукання батьків на особистому прикладі заохочувати дітей до систематичних занять фізичною культурою та спортом;- визначення переможців для участі у Всеукраїнському фестивалі. ІІ. Термін і місце проведенняОбласний фестиваль «Мама, тато, я – спортивна сім’я» (далі – Фестиваль) проводиться у три етапи:І етап – на місцевому рівні (у селах, селищах, містах районного та обласного значення, підприємствах та організаціях різних форм власності) до 1 березня 2016 року;ІІ етап – змагання серед переможців І етапу на першість району, міста (обласного значення) до 10 березня 2016 року;ІІІ етап – фінал обласного Фестивалю серед переможців ІІ етапу та бажаючих сімей відбудеться 20 березня 2016 року в місті Луцьку в торгово-розважальному центрі «Порт City» (м. Луцьк, вул. Сухомлинського, 1).Прибуття команд – до 10.00 год.Початок змагань – 10.30 год. III. Організація проведення ФестивалюЗагальне керівництво підготовкою та проведення Фестивалю здійснює відділ з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації спільно з Волинським обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».Керівництво організацією та проведенням І та ІІ етапу Фестивалю здійснюють структурні підрозділи у справах молоді та спорту райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад та місцеві центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».Безпосереднє проведення фінальної частини Фестивалю покладається на суддівську колегію призначену Волинським обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». IV. Учасники ФестивалюДо участі у Фестивалі допускаються всі бажаючі сім’ї, які проживають на території області і не мають протипоказань до занять фізичною культурою і спортом. Склад команди – 3 особи: мама, тато, дитина (2006-2008 р.н. і молодша) та 1 представник.  V. Умови та програма проведення ФестивалюІ та ІІ етап Фестивалю проводяться згідно з Програмою, яка передбачає проведення інформаційної компанії щодо формування здорового способу життя та активного сімейного дозвілля, показових виступів спортсменів та артистів, конкурс сімейного малюнку на тему: «Спорт для всіх - за здоровий спосіб життя» та чотирьох спортивних естафет (додаток 3).Програма фіналу Фестивалю складається з трьох частин:- І частина спортивна – включає 4 естафети, які зараховуються до основного заліку команди;- ІІ частина – включає особисті конкурси – «Найкраща мама», «Найкращий тато», «Найкраща дитина», що не враховуються до загального заліку команди;- ІІІ частина – сімейний малюнок на тему: «Спорт для всіх - за здоровий спосіб життя», що не враховуються до загального заліку команди.Усі учасники Фестивалю повинні дотримуватись вірного виконання всіх елементів проходження естафети, відповідно до Програми Фестивалю.За неправильне виконання будь-яких елементів естафети нараховується штрафний час – 2 секунди, які додаються до загального часу проходження естафети всією командою. Штрафний час не нараховується, якщо учасник повернувся до місця помилки (виконання вправи, або елементу естафети) та виправив її до виконання наступного елементу естафети.Претензії по нарахуванню штрафного часу до суддівської колегії не приймаються і не розглядаються.Якщо команда не бере участь в естафеті або не завершує естафету, їй зараховується останнє місце в даній естафеті.Усі учасники Фестивалю повинні мати єдину спортивну форму та дотримуватися вірного виконання всіх елементів проходження естафет, відповідно до Програми Фестивалю. Право на вирішення спірних питань, які не вказані у цьому Положенні, надається організаторам проведення Фестивалю. Суддівська колегія має право на зміну та доповнення Програми Фестивалю за письмовою згодою більшості представників команд.Тільки представник команди має право звертатися до суддівської колегії. Право на вирішення спірних питань, які не вказані у цьому Положенні, надається головному судді Фестивалю.Організатори Фестивалю залишають за собою право на зміни та доповнення до цього Положення. VІ. Безпека та підготовка місць проведення заходуВідповідно до Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 2025 підготовка та належний технічний стан спортивних споруд покладається на їх власників.Заходи проводяться лише на спортивних спорудах, прийнятих до експлуатації комісіями з контролю за станом спортивних споруд, суддівськими колегіями, при суворому дотриманні чинних норм і правил експлуатації, технічних норм, правил проведення спортивних змагань, правил поведінки учасників і глядачів, правил пожежної безпеки, інших нормативних актів тощо.Контроль за підготовкою спортивних споруд та забезпечення безпеки під час проведення змагань здійснює робоча комісія, до складу якої включено відповідних фахівців, представників організаторів заходу, власників спортивної споруди та інших заінтересованих установ та організацій.Власник спортивної споруди не менше ніж за 4 години до початку змагань зобов’язаний подати відповідний акт до робочої комісії, яка визначає готовність об’єкту до проведення заходу.Невиконання вимог, передбачених зазначеним Положенням, що стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення заходів, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством чинним України. VІI. Медичне забезпечення ФестивалюДля медичного забезпечення змагань залучаються кваліфіковані медичні працівники. Присутність лікаря обов’язкова на змаганнях усіх рівнів. Лікар залучений до змагань входить до складу суддівської колегії на правах заступника головного судді. Усі його рішення в межах його компетенції обов’язкові для учасників, суддів, організаторів змагань. Лікар подає в організаційний комітет або суддівську колегію план медичного забезпечення змагань та звіт після їх закінчення.Кожен учасник Фестивалю несе персональну відповідальність за стан свого здоров’я та адекватність своїх дій. Відповідальність за безпеку дітей під час змагань несуть батьки та представники команд.Організатори Фестивалю рекомендують мати на кожного учасника індивідуальні страхові поліси.  VІІІ. Умови визначення переможців та призерів Фестивалю Переможці Фестивалю визначаються за найменшою загальною сумою набраних очок учасниками команд у чотирьох спортивних естафетах. У кожному виді Програми – за зайняте І місце нараховується 1 очко, ІІ місце – 2 очка, за ІІІ місце – 3 очка і т.д.У разі рівності очок серед двох і більше команд переможець визначається за такими критеріями:- за більшою кількістю І, ІІ, ІІІ і т. д. місць що посіли команди в естафетах;- за найменшою сумою часу, показаного командою у чотирьох естафетах.Переможець у кожному виді Програми Фестивалю визначається за кращим результатом.  ІХ. Нагородження переможців та призерів ФестивалюУчасники фіналу Фестивалю нагороджуються за участь пам’ятними призами та грамотами. Команда-переможець та призери Фестивалю нагороджуються дипломами, медалями та призами.Команда, яка перемогла у Фестивалі нагороджується кубком «Спортивна сім’я Волині» під час урочистого спортивного свята «Спортивне сузір’я 2016 року».Переможці та призери у конкурсі сімейний малюнок на тему: «Спорт для всіх – за здоровий спосіб життя» нагороджуються грамотами та призами.Переможці в особистих конкурсах  «Найкраща мама», «Найкращий тато», «Найкраща дитина» нагороджуються грамотами і призами. Х. Умови фінансування ФестивалюВитрати, пов’язані з проведенням І-го та ІІ-го етапів обласного Фестивалю в районах та містах області, покладаються на структурні підрозділи у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрацій, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, місцеві центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.Витрати, пов’язані з проведенням ІІІ-го етапу обласного Фестивалю за рахунок Волинського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та інших джерел , не заборонених чинним законодавством України.Витрати пов’язані з наданням місця (багатофункціональної арени) для проведення фіналу Фестивалю за рахунок торгово-розважального центру «Порт City».Витрати, пов’язані з участю команд у ІІІ етапі Фестивалю (проїзд, добові, харчування) за рахунок організацій, що відряджають. ХІ. Термін та порядок подання заявок на участь у Фестивалі Представники команд подають до мандатної комісії:- іменну заявку (додаток 1), завірену керівником структурного підрозділу у справах молоді та спорту райдержадміністрації, виконкомів міських (міст обласного значення) рад, лікарем та медичною установою;- паспорт громадянина України (оригінал) на кожного учасника, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини;- витяг з протоколу попередніх змагань та звіт про проведення І-ІІ етапів Фестивалю (Додаток 2).Команда, яка неправильно оформила заявку і не надала звіт про проведення І-ІІ етапу Фестивалю до участі у фіналі не допускається. Попередні заявки подаються до 13 березня 2016 року у Волинський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» за адресою: 43005, м. Луцьк, вул. Винниченка 67, тел./факс – 780798, тел. – 780375 або електронною поштою: vol-sport@ukr.net. Інформація про проведення Фестивалю розміщена на сайті центру www.volsport.com.ua.  Дане положення є офіційним викликом на фестиваль   

Додаток 1

З А Я В К А

 

на участь в обласному фестивалі «Мама, тато, я – спортивна сім’я»

 

 

від команди____________________________________________________

                                                                                  (місто, район)

 

Дата_________________                 місце проведення____________________

 

№ з/п

П.І.Б.

Дата народження

Учасник

Віза лікаря

1.

 

 

тато

 

2.

 

 

мама

 

3.

 

 

дитина

 

 

 

Представник команди                                 ___________  _______________________

(підпис)                                      (ПІБ)

 

 

 

Лікар                                                              ___________  _______________________

(підпис)                                      (ПІБ)

            М.П.

 

 

 

Керівник організації                         ___________  _______________________

(підпис)                                      (ПІБ)

            М.П.

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

З В І Т

 

про проведення І та ІІ етапу обласного фестивалю

«Мама, тато, я – спортивна сім’я»

 

________________________________________

(місто, район)

 

 

Дата проведення       ________________

 

 

Місце проведення     ________________

 

 

 

з/п

Етапи проведення змагань

Кількість сімей у заході

Кількість учасників

у заході

Переможець

(П.І.Б.)

1.

І - ЕТАП

 

 

 

2.

ІІ - ЕТАП

 

 

тато

 

 

мама

 

 

дитина

 

 

 

 

 

Керівник організації             ____________                                  ______________________________

                  М.П.                                                     (підпис)                                                      (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

Додаток 3

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ

 

Командні естафети:

 

1. Естафета «Смуга перешкод»

            Довжина дистанції –18 м. Вихідне положення – основна стійка біля стартової лінії. За командою судді (свисток):

Перший учасник (тато) – біжить по прямій де розташовані 5 обручів (3 стоять, 2 лежать, на відстані2 м один від одного):

            - пролазить під першим обручем;

            - піднімає другий обруч, пролазить у нього та кладе на місце;

            - пролазить під третім обручем;

            - піднімає четвертий обруч, пролазить у нього та кладе на місце;

            - пролазить під п’ятим обручем.

            Після чого стає на лінії, де лежить скакалка і бере за одну її частину та чекає наступного учасника змагань (маму).

            Другий учасник (мама) – біжить по прямій де розташовані 5 обручів та виконує теж саме що і тато, після чого стає на лінію де лежить скакалка та бере її за іншу частину.

            Третій учасник (дитина) – біжить по прямій де розташовані 5 обручів та виконує теж саме що і тато з мамою, після чого підбігає до лінії, і за допомогою тата з мамою, які крутять скакалку, виконує 5 стрибків, а потім всі разом повертаються на лінію фінішу. Стрибки через скакалку зараховуються лише ті, які виконані без помилок.

            У випадку торкання перешкоди, що призвело до її руйнування нараховується штрафний час – 2 секунди, які додаються до загального часу проходження естафети всією командою.

 

2. Естафета «Комбінована»

Довжина дистанції –18 м. Вихідне положення – основна стійка біля стартової лінії. За командою судді (свисток):

Перший учасник (мама) – виконує ведення баскетбольного м’яча «змійкою» між фішками, обводить останню фішку і назад повертається таким самим чином до лінії старту де передає естафету наступному учасникові.

Другий учасник (тато) – за допомогою ключки веде тенісний м’яч «змійкою» між фішками, обводить останню фішку і назад повертається таким самим чином до лінії старту де передає естафету наступному учасникові.

Третій учасник (дитина) – за допомогою рук котить  фітбольний м’яч «змійкою» між фішками, і назад повертається таким самим чином до лінії старту.

 

3. Естафета «Ігрова»

Довжина дистанції –18 м. Вихідне положення – основна стійка біля стартової лінії. За командою судді (свисток):

            Перший учасник (тато) – біжить по прямій до лінії де лежить гімнастичний обруч, бере його і тримає на витягнутій руці.

Другий учасник (мама) – з баскетбольним м’ячем в руках і третім учасником (дитиною) біжать разом по прямій до тата та розташовуються на лініях (у заміну лініям буде використано обручі) з двох сторін обруча і виконують 5 передач через обруч, а потім обруч (тато) передає (дитині) яка його тримає і тато разом з мамою виконують 5 передач, (дитина) передає (мамі) обруч і дитина з татом виконують 5 передач, після чого всі разом з баскетбольним м’ячем повертаються до стартової лінії.

           

            4. Естафета «Флорбол»

Довжина дистанції –18 м. Вихідне положення – основна стійка біля стартової лінії. За командою судді (свисток):

Перший учасник (тато) – виконує ведення м’яча «змійкою» між фішками на відстань18 метрів за допомогою ключки та виконує кидок по воротах, які розташовані на відстані5 метрів від останньої фішки. Після цього бере інший м’яч який знаходиться біля останньої фішки і виконує ведення ключкою м’яча «змійкою» в протилежному напрямку передаючи естафету наступному учаснику (мамі).

Другий учасник (мама) – виконує ту ж саму вправу аналогічно що і тато та передає естафету дитині.

Третій учасник (дитина) – виконує вправу аналогічно що і мама.

За кожне влучний кидок м’ячем у ворота учасником, показаний командний результат зменшується на 2 сек., а за не влучний кидок показаний командний результат збільшується на 2 сек.

ОСОБИСТІ КОНКУРСИ:

 

«Найкращий тато»

– кожен учасник отримає підписаний конверт у якому на аркуші паперу зображено 10 спортсменів та вказано 10 прізвищ. Завдання полягає в тому, щоб з’єднати суцільною лінією зображення з прізвищем. Суддя за командою «Старт» дозволяє виконувати завдання. На виконання дається 3 хвилини. За командою «Стоп» - суддя забирає конверти. Виправлення з’єднань не дозволяються;

– ведення футбольного м’яча «змійкою» на відстань30 м. (за найменший час) від лінії старту до кінцевої фішки та в зворотному напрямку;

Переможець конкурсу «Найкращий тато» визначається за найкращим показником двох конкурсів.

 

«Найкраща мама»

– суддя пропонує 8 мішечків, що наповнені харчовими продуктами з цілих чи подрібнених зерен різних культур (круп’яних, зернових та бобових). У кожному мішечку одне найменування продукту (гречана, пшенична, рисова, перлова, пшоняна крупи, горох, кукурудза, квасоля). Завдання полягає у тому, що мама повинна назвати те, що міститься у мішечку за найменший час.

– метання дротиків в ціль «Дартс», учасниця виконує 5 кидків в ціль з відстані2,37 м. Переможець визначається за найбільшою кількістю набраних очок, при рівності очок у двох, трьох і більше учасниць, надається повторна спроба до визначення переможця.

Переможець конкурсу «Найкраща мама» визначається за найкращим показником двох конкурсів.

 

«Найкраща дитина»

– метання «летючих дисків» у  ціль (встановлений за допомогою стійок обруч). Учасник виконує 5 кидків в ціль з відстані5 м. Переможець визначається за найбільшою кількістю попадань у ціль, при рівності очок у двох, трьох і більше учасниць, надається повторна спроба до визначення переможця між ними.

– стрибки на м’ячах-стрибунцях – учасник на лінії старту сидить на м’ячі-стрибунці за сигналом судді стрибає «змійкою» між трьома фішками до кінцевої фішки, яка знаходиться на відстані18 мвід лінії старту, назад повертається по прямій.

Переможець конкурсу «Найкраща дитина» визначається за найкращим показником двох конкурсів.

 

Конкурс малюнку на тему: «Спорт для всіх – за здоровий спосіб життя»

Виконує сім’я в складі (мами, тата і дитини) підписується малюнок із зворотної сторони. Малюнок для участі у конкурсі надається перед початком Фестивалю. Малюнок дозволяється виконувати – фарбами, олівцями або фломастерами на аркуші паперу не меншому ніж А4 формату.

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 1

З А Я В К А

 

на участь в обласному фестивалі «Мама, тато, я – спортивна сім’я»

 

 

від команди____________________________________________________

                                                                                  (місто, район)

 

Дата_________________                 місце проведення____________________

 

№ з/п

П.І.Б.

Дата народження

Учасник

Віза лікаря

1.

 

 

тато

 

2.

 

 

мама

 

3.

 

 

дитина

 

 

 

Представник команди                                 ___________  _______________________

(підпис)                                      (ПІБ)

 

 

 

Лікар                                                              ___________  _______________________

(підпис)                                      (ПІБ)

            М.П.

 

 

 

Керівник організації                         ___________  _______________________

(підпис)                                      (ПІБ)

            М.П.

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

З В І Т

 

про проведення І та ІІ етапу обласного фестивалю

«Мама, тато, я – спортивна сім’я»

 

________________________________________

(місто, район)

 

 

Дата проведення       ________________

 

 

Місце проведення     ________________

 

 

 

з/п

Етапи проведення змагань

Кількість сімей у заході

Кількість учасників

у заході

Переможець

(П.І.Б.)

1.

І - ЕТАП

 

 

 

2.

ІІ - ЕТАП

 

 

тато

 

 

мама

 

 

дитина

 

 

 

 

 

Керівник організації             ____________                                  ______________________________

                  М.П.                                                     (підпис)                                                      (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

Додаток 3

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ

 

Командні естафети:

 

1. Естафета «Смуга перешкод»

            Довжина дистанції –18 м. Вихідне положення – основна стійка біля стартової лінії. За командою судді (свисток):

Перший учасник (тато) – біжить по прямій де розташовані 5 обручів (3 стоять, 2 лежать, на відстані2 м один від одного):

            - пролазить під першим обручем;

            - піднімає другий обруч, пролазить у нього та кладе на місце;

            - пролазить під третім обручем;

            - піднімає четвертий обруч, пролазить у нього та кладе на місце;

            - пролазить під п’ятим обручем.

            Після чого стає на лінії, де лежить скакалка і бере за одну її частину та чекає наступного учасника змагань (маму).

            Другий учасник (мама) – біжить по прямій де розташовані 5 обручів та виконує теж саме що і тато, після чого стає на лінію де лежить скакалка та бере її за іншу частину.

            Третій учасник (дитина) – біжить по прямій де розташовані 5 обручів та виконує теж саме що і тато з мамою, після чого підбігає до лінії, і за допомогою тата з мамою, які крутять скакалку, виконує 5 стрибків, а потім всі разом повертаються на лінію фінішу. Стрибки через скакалку зараховуються лише ті, які виконані без помилок.

            У випадку торкання перешкоди, що призвело до її руйнування нараховується штрафний час – 2 секунди, які додаються до загального часу проходження естафети всією командою.

 

2. Естафета «Комбінована»

Довжина дистанції –18 м. Вихідне положення – основна стійка біля стартової лінії. За командою судді (свисток):

Перший учасник (мама) – виконує ведення баскетбольного м’яча «змійкою» між фішками, обводить останню фішку і назад повертається таким самим чином до лінії старту де передає естафету наступному учасникові.

Другий учасник (тато) – за допомогою ключки веде тенісний м’яч «змійкою» між фішками, обводить останню фішку і назад повертається таким самим чином до лінії старту де передає естафету наступному учасникові.

Третій учасник (дитина) – за допомогою рук котить  фітбольний м’яч «змійкою» між фішками, і назад повертається таким самим чином до лінії старту.

 

3. Естафета «Ігрова»

Довжина дистанції –18 м. Вихідне положення – основна стійка біля стартової лінії. За командою судді (свисток):

            Перший учасник (тато) – біжить по прямій до лінії де лежить гімнастичний обруч, бере його і тримає на витягнутій руці.

Другий учасник (мама) – з баскетбольним м’ячем в руках і третім учасником (дитиною) біжать разом по прямій до тата та розташовуються на лініях (у заміну лініям буде використано обручі) з двох сторін обруча і виконують 5 передач через обруч, а потім обруч (тато) передає (дитині) яка його тримає і тато разом з мамою виконують 5 передач, (дитина) передає (мамі) обруч і дитина з татом виконують 5 передач, після чого всі разом з баскетбольним м’ячем повертаються до стартової лінії.

           

            4. Естафета «Флорбол»

Довжина дистанції –18 м. Вихідне положення – основна стійка біля стартової лінії. За командою судді (свисток):

Перший учасник (тато) – виконує ведення м’яча «змійкою» між фішками на відстань18 метрів за допомогою ключки та виконує кидок по воротах, які розташовані на відстані5 метрів від останньої фішки. Після цього бере інший м’яч який знаходиться біля останньої фішки і виконує ведення ключкою м’яча «змійкою» в протилежному напрямку передаючи естафету наступному учаснику (мамі).

Другий учасник (мама) – виконує ту ж саму вправу аналогічно що і тато та передає естафету дитині.

Третій учасник (дитина) – виконує вправу аналогічно що і мама.

За кожне влучний кидок м’ячем у ворота учасником, показаний командний результат зменшується на 2 сек., а за не влучний кидок показаний командний результат збільшується на 2 сек.

ОСОБИСТІ КОНКУРСИ:

 

«Найкращий тато»

– кожен учасник отримає підписаний конверт у якому на аркуші паперу зображено 10 спортсменів та вказано 10 прізвищ. Завдання полягає в тому, щоб з’єднати суцільною лінією зображення з прізвищем. Суддя за командою «Старт» дозволяє виконувати завдання. На виконання дається 3 хвилини. За командою «Стоп» - суддя забирає конверти. Виправлення з’єднань не дозволяються;

– ведення футбольного м’яча «змійкою» на відстань30 м. (за найменший час) від лінії старту до кінцевої фішки та в зворотному напрямку;

Переможець конкурсу «Найкращий тато» визначається за найкращим показником двох конкурсів.

 

«Найкраща мама»

– суддя пропонує 8 мішечків, що наповнені харчовими продуктами з цілих чи подрібнених зерен різних культур (круп’яних, зернових та бобових). У кожному мішечку одне найменування продукту (гречана, пшенична, рисова, перлова, пшоняна крупи, горох, кукурудза, квасоля). Завдання полягає у тому, що мама повинна назвати те, що міститься у мішечку за найменший час.

– метання дротиків в ціль «Дартс», учасниця виконує 5 кидків в ціль з відстані2,37 м. Переможець визначається за найбільшою кількістю набраних очок, при рівності очок у двох, трьох і більше учасниць, надається повторна спроба до визначення переможця.

Переможець конкурсу «Найкраща мама» визначається за найкращим показником двох конкурсів.

 

«Найкраща дитина»

– метання «летючих дисків» у  ціль (встановлений за допомогою стійок обруч). Учасник виконує 5 кидків в ціль з відстані5 м. Переможець визначається за найбільшою кількістю попадань у ціль, при рівності очок у двох, трьох і більше учасниць, надається повторна спроба до визначення переможця між ними.

– стрибки на м’ячах-стрибунцях – учасник на лінії старту сидить на м’ячі-стрибунці за сигналом судді стрибає «змійкою» між трьома фішками до кінцевої фішки, яка знаходиться на відстані18 мвід лінії старту, назад повертається по прямій.

Переможець конкурсу «Найкраща дитина» визначається за найкращим показником двох конкурсів.

 

Конкурс малюнку на тему: «Спорт для всіх – за здоровий спосіб життя»

Виконує сім’я в складі (мами, тата і дитини) підписується малюнок із зворотної сторони. Малюнок для участі у конкурсі надається перед початком Фестивалю. Малюнок дозволяється виконувати – фарбами, олівцями або фломастерами на аркуші паперу не меншому ніж А4 формату.

 

 

 

 

 

 

 

 Додаток 1

З А Я В К А

 

на участь в обласному фестивалі «Мама, тато, я – спортивна сім’я»

 

 

від команди____________________________________________________

                                                                                  (місто, район)

 

Дата_________________                 місце проведення____________________

 

№ з/п

П.І.Б.

Дата народження

Учасник

Віза лікаря

1.

 

 

тато

 

2.

 

 

мама

 

3.

 

 

дитина

 

 

 

Представник команди                                 ___________  _______________________

(підпис)                                      (ПІБ)

 

 

 

Лікар                                                              ___________  _______________________

(підпис)                                      (ПІБ)

            М.П.

 

 

 

Керівник організації                         ___________  _______________________

(підпис)                                      (ПІБ)

            М.П.

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

З В І Т

 

про проведення І та ІІ етапу обласного фестивалю

«Мама, тато, я – спортивна сім’я»

 

________________________________________

(місто, район)

 

 

Дата проведення       ________________

 

 

Місце проведення     ________________

 

 

 

з/п

Етапи проведення змагань

Кількість сімей у заході

Кількість учасників

у заході

Переможець

(П.І.Б.)

1.

І - ЕТАП

 

 

 

2.

ІІ - ЕТАП

 

 

тато

 

 

мама

 

 

дитина

 

 

 

 

 

Керівник організації             ____________                                  ______________________________

                  М.П.                                                     (підпис)                                                      (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

Додаток 3

ПРОГРАМА ЗМАГАНЬ

 

Командні естафети:

 

1. Естафета «Смуга перешкод»

            Довжина дистанції –18 м. Вихідне положення – основна стійка біля стартової лінії. За командою судді (свисток):

Перший учасник (тато) – біжить по прямій де розташовані 5 обручів (3 стоять, 2 лежать, на відстані2 м один від одного):

            - пролазить під першим обручем;

            - піднімає другий обруч, пролазить у нього та кладе на місце;

            - пролазить під третім обручем;

            - піднімає четвертий обруч, пролазить у нього та кладе на місце;

            - пролазить під п’ятим обручем.

            Після чого стає на лінії, де лежить скакалка і бере за одну її частину та чекає наступного учасника змагань (маму).

            Другий учасник (мама) – біжить по прямій де розташовані 5 обручів та виконує теж саме що і тато, після чого стає на лінію де лежить скакалка та бере її за іншу частину.

            Третій учасник (дитина) – біжить по прямій де розташовані 5 обручів та виконує теж саме що і тато з мамою, після чого підбігає до лінії, і за допомогою тата з мамою, які крутять скакалку, виконує 5 стрибків, а потім всі разом повертаються на лінію фінішу. Стрибки через скакалку зараховуються лише ті, які виконані без помилок.

            У випадку торкання перешкоди, що призвело до її руйнування нараховується штрафний час – 2 секунди, які додаються до загального часу проходження естафети всією командою.

 

2. Естафета «Комбінована»

Довжина дистанції –18 м. Вихідне положення – основна стійка біля стартової лінії. За командою судді (свисток):

Перший учасник (мама) – виконує ведення баскетбольного м’яча «змійкою» між фішками, обводить останню фішку і назад повертається таким самим чином до лінії старту де передає естафету наступному учасникові.

Другий учасник (тато) – за допомогою ключки веде тенісний м’яч «змійкою» між фішками, обводить останню фішку і назад повертається таким самим чином до лінії старту де передає естафету наступному учасникові.

Третій учасник (дитина) – за допомогою рук котить  фітбольний м’яч «змійкою» між фішками, і назад повертається таким самим чином до лінії старту.

 

3. Естафета «Ігрова»

Довжина дистанції –18 м. Вихідне положення – основна стійка біля стартової лінії. За командою судді (свисток):

            Перший учасник (тато) – біжить по прямій до лінії де лежить гімнастичний обруч, бере його і тримає на витягнутій руці.

Другий учасник (мама) – з баскетбольним м’ячем в руках і третім учасником (дитиною) біжать разом по прямій до тата та розташовуються на лініях (у заміну лініям буде використано обручі) з двох сторін обруча і виконують 5 передач через обруч, а потім обруч (тато) передає (дитині) яка його тримає і тато разом з мамою виконують 5 передач, (дитина) передає (мамі) обруч і дитина з татом виконують 5 передач, після чого всі разом з баскетбольним м’ячем повертаються до стартової лінії.

           

            4. Естафета «Флорбол»

Довжина дистанції –18 м. Вихідне положення – основна стійка біля стартової лінії. За командою судді (свисток):

Перший учасник (тато) – виконує ведення м’яча «змійкою» між фішками на відстань18 метрів за допомогою ключки та виконує кидок по воротах, які розташовані на відстані5 метрів від останньої фішки. Після цього бере інший м’яч який знаходиться біля останньої фішки і виконує ведення ключкою м’яча «змійкою» в протилежному напрямку передаючи естафету наступному учаснику (мамі).

Другий учасник (мама) – виконує ту ж саму вправу аналогічно що і тато та передає естафету дитині.

Третій учасник (дитина) – виконує вправу аналогічно що і мама.

За кожне влучний кидок м’ячем у ворота учасником, показаний командний результат зменшується на 2 сек., а за не влучний кидок показаний командний результат збільшується на 2 сек.

ОСОБИСТІ КОНКУРСИ:

 

«Найкращий тато»

– кожен учасник отримає підписаний конверт у якому на аркуші паперу зображено 10 спортсменів та вказано 10 прізвищ. Завдання полягає в тому, щоб з’єднати суцільною лінією зображення з прізвищем. Суддя за командою «Старт» дозволяє виконувати завдання. На виконання дається 3 хвилини. За командою «Стоп» - суддя забирає конверти. Виправлення з’єднань не дозволяються;

– ведення футбольного м’яча «змійкою» на відстань30 м. (за найменший час) від лінії старту до кінцевої фішки та в зворотному напрямку;

Переможець конкурсу «Найкращий тато» визначається за найкращим показником двох конкурсів.

 

«Найкраща мама»

– суддя пропонує 8 мішечків, що наповнені харчовими продуктами з цілих чи подрібнених зерен різних культур (круп’яних, зернових та бобових). У кожному мішечку одне найменування продукту (гречана, пшенична, рисова, перлова, пшоняна крупи, горох, кукурудза, квасоля). Завдання полягає у тому, що мама повинна назвати те, що міститься у мішечку за найменший час.

– метання дротиків в ціль «Дартс», учасниця виконує 5 кидків в ціль з відстані2,37 м. Переможець визначається за найбільшою кількістю набраних очок, при рівності очок у двох, трьох і більше учасниць, надається повторна спроба до визначення переможця.

Переможець конкурсу «Найкраща мама» визначається за найкращим показником двох конкурсів.

 

«Найкраща дитина»

– метання «летючих дисків» у  ціль (встановлений за допомогою стійок обруч). Учасник виконує 5 кидків в ціль з відстані5 м. Переможець визначається за найбільшою кількістю попадань у ціль, при рівності очок у двох, трьох і більше учасниць, надається повторна спроба до визначення переможця між ними.

– стрибки на м’ячах-стрибунцях – учасник на лінії старту сидить на м’ячі-стрибунці за сигналом судді стрибає «змійкою» між трьома фішками до кінцевої фішки, яка знаходиться на відстані18 мвід лінії старту, назад повертається по прямій.

Переможець конкурсу «Найкраща дитина» визначається за найкращим показником двох конкурсів.

 

Конкурс малюнку на тему: «Спорт для всіх – за здоровий спосіб життя»

Виконує сім’я в складі (мами, тата і дитини) підписується малюнок із зворотної сторони. Малюнок для участі у конкурсі надається перед початком Фестивалю. Малюнок дозволяється виконувати – фарбами, олівцями або фломастерами на аркуші паперу не меншому ніж А4 формату.

 

 

 

 

Законодавча база

1.Наказ про затвердження Положення про проведення заходу

 

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ 

„СПОРТ ДЛЯ ВСІХ”

Н А К А З

27 січня 2015 рокум. Луцьк№ ______

Про затвердження Положення про проведення обласного фестивалю «Мама, тато, я – спортивна сім’я»

 

Відповідно до наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 06.08.2010 № 2659 «Про затвердження Вимог до змісту Положення (регламенту) про офіційні фізкультурно-оздоровчі заходи або спортивні змагання», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.09.2010 року № 766/18061, календарного плану фізкультурно-оздоровчих та масових заходів Волинського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» на 2015 рік,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення обласного фестивалю «Мама, тато, я – спортивна сім’я».

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора центру Галана-Влащука В.Й.

Директор         В. НОВОСАД

Рудковський 780375

2.Указ Президента України про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя — здорова нація"

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №42/2016

Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя — здорова нація"

З метою створення сприятливих умов для зміцнення здоров'я громадян як найвищої соціальної цінності, забезпечення реалізації права особи на оздоровчу рухову активність постановляю:

1. Схвалити Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" (додається).

2. Кабінету Міністрів України забезпечувати розроблення із залученням представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, провідних вітчизняних вчених і міжнародних експертів та затвердження щороку до 1 липня плану заходів на наступний рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація", підготовку та оприлюднення щороку до 15 лютого звіту про виконання такого плану заходів за попередній рік, а також передбачати під час розроблення проектів законів про Державний бюджет України на відповідний рік кошти, необхідні для фінансування виконання планів заходів.

3. Обласним, Київській міській державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування щороку:

забезпечувати розроблення та затвердження в місячний строк після затвердження Кабінетом Міністрів України плану заходів щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" регіональних планів заходів на наступний рік з реалізації зазначеної Національної стратегії, підготовку та оприлюднення до 15 січня звіту про виконання відповідних регіональних планів заходів за попередній рік;

здійснювати на відповідній території належну роботу із забезпечення оздоровчої рухової активності;

передбачати у відповідних місцевих бюджетах кошти на виконання регіональних планів заходів з реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" та забезпечувати їх належне фінансування.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

9 лютого 2016 року

 

 

 

СХВАЛЕНО

Указом Президента України

від 9 лютого 2016 року № 42/2016

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ

з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація"

І. Загальні положення

Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація" (далі - Національна стратегія) на основі результатів аналізу світового досвіду та сучасного стану розвитку вітчизняної системи оздоровчої рухової активності визначає мету та основні завдання, спрямовані на створення умов для підвищення рівня залучення населення до оздоровчої рухової активності, що сприятиме розв'язанню гуманітарних і соціально-економічних проблем для особи, суспільства та держави.

Розроблення Національної стратегії базується на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони здоров'я, Ради Європи, Європейського Союзу, нормах національного законодавства, відповідно до яких держава покликана забезпечити формування та реалізацію багатовекторної, комплексної політики заохочення громадян до оздоровчої рухової активності, що сприятиме зменшенню ризику виникнення неінфекційних захворювань - основної причини високих показників передчасної смертності в Україні.

Національна стратегія передбачає подальший розвиток і оптимізацію системи ідей та поглядів, визначених Національною доктриною розвитку фізичної культури і спорту.

II. Аналіз світового досвіду та сучасного стану вітчизняної системи оздоровчої рухової активності

Починаючи з другої половини XX століття, посилюється роль оздоровчої рухової активності, що зумовлено такими факторами:

необхідність впровадження ефективних механізмів профілактики хронічних неінфекційних захворювань, що стали основною причиною передчасної смертності людей;

посилення негативного впливу на здоров'я людини внаслідок зменшення обсягу та інтенсивності рухової активності через впровадження автоматизованого виробництва, збільшення частки розумової праці у структурі трудової діяльності, а також через підвищення комфортності транспортних засобів, удосконалення побутової техніки, розвиток сфери комунальних послуг тощо;

низький рівень залучення осіб до спеціально організованої рухової активності (спортом до другої половини XX століття здебільшого займалися лише юнаки та молоді чоловіки, а жінки, інваліди, пенсіонери, соціально незахищені громадяни були позбавлені такої можливості, що суперечило загальним тенденціям розвитку цивілізації та не відповідало основним положенням Загальної декларації прав людини);

наявністю результатів наукових досліджень, які обгрунтовують ефективність використання рухової активності для підвищення функціональних та фізичних показників і профілактики низки захворювань у людей.

За останні 40 - 60 років у Фінляндії, Японії, Канаді, Австралії та інших високорозвинутих країнах завдяки державній політиці, спрямованій на створення умов для широкого впровадження у повсякденне життя різних форм рухової активності в органічному поєднанні з раціональним харчуванням, боротьбою проти шкідливих звичок та покращенням екологічного середовища, смертність людей молодого та середнього віку скоротилась у кілька разів, середня тривалість життя збільшилася на 15-20 років, різко зросла життєздатність населення, що безумовно забезпечило значне економічне зростання у зазначених країнах.

Протягом останніх п'яти років у деяких державах - членах Європейського Союзу, США, Канаді, Австралії, Японії було прийнято національні стратегії та рекомендації з упровадження оздоровчої рухової активності різних груп населення.

Водночас в Україні до XXI століття не спостерігався значний прогрес в питаннях залучення населення до оздоровчої рухової активності. За офіційною статистикою, кількість так званих фізкультурників традиційно завищувалася для демонстрації переваг панівної ідеології та турботи про "будівників комунізму". Удаване зростання кількості залучених до спортивних занять громадян ніколи не відповідало рівню здоров'я населення.

У 1990-х роках недостатній рівень організованої рухової активності населення був спричинений анахронічною методологією вітчизняної системи фізичного виховання різних груп населення; недоліками нормативно-правового та організаційно-управлінського характеру; обмеженістю ресурсного забезпечення (фінансового, матеріально-технічного, кадрового, науково-методичного та інформаційно-пропагандистського); відсутністю персональної відповідальності керівників усіх рівнів за створення умов для формування здоров'я населення шляхом залучення його до здорового способу життя.

Результати всеукраїнського опитування свідчать, що на початку XXI століття достатній рівень оздоровчої рухової активності (не менше 4-5 занять на тиждень тривалістю одного заняття не менше 30 хвилин) мали лише 3 % населення віком від 16 до 74 років, середній рівень (2-3 заняття на тиждень) - 6 %, низький рівень (1-2 заняття на тиждень) - 33 % населення. Для більшої частини дорослого населення характерною є гіпокінезія. Серед дітей зростає популярність малорухомого способу проведення дозвілля.

Недосконалість системи охорони здоров'я, низький рівень усвідомлення цінності здоров'я як власного капіталу, перебування переважної більшості населення в умовах соціально-економічної нестабільності призвели до створення несприятливих для ведення здорового способу життя умов.

Загальновідомо, що ведення населенням здорового способу життя для збереження та зміцнення здоров'я є у п'ять разів ефективнішим, ніж лікувально-діагностичні процедури. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, співвідношення витрат і прибутків від виконання програм здорового способу життя становить 1 до 8.

Численними науковими дослідженнями доведено, що рухова активність значною мірою сприяє дотриманню людиною здорового способу життя, а також в окремих випадках зменшенню негативного впливу на організм людини шкідливих звичок, підвищенню стресостійкості та відволікає від асоціальної поведінки. Рухова активність є генеруючим та стимулюючим чинником у системі здорового способу життя, має важливе значення для вдосконалення фізичного розвитку і підготовленості особи, профілактики надмірної маси тіла та ожиріння, а також сприяє зменшенню ризику виникнення серцево-судинних захворювань, діабету, остеопорозу, окремих онкологічних захворювань та депресії. Оздоровча рухова активність сприяє також розвитку економіки і суспільства загалом. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, відсутність належної рухової активності призводить до економічних збитків у розмірі 150 - 300 євро на одну особу за рік.

Останнім часом в Україні спостерігається позитивна тенденція до зростання кількості осіб, які використовують різні види та форми оздоровчої рухової активності. Враховуючи викладене, на сьогодні актуальним є схвалення Національної стратегії, у якій узагальнено існуючі прогресивні тенденції та передовий світовий досвід.

III. Мета та основні завдання Національної стратегії

Метою Національної стратегії є формування у суспільстві умов до оздоровчої рухової активності та здорового способу життя для формування здоров'я громадян як найвищої соціальної цінності в державі.

Досягнення зазначеної мети передбачає вирішення таких основних завдань:

забезпечення координації дій усіх заінтересованих суб'єктів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування шляхом утворення Координаційної ради на чолі з Віце-прем'єр-міністром України та відповідних рад при місцевих державних адміністраціях;

розроблення та затвердження рекомендацій з оздоровчої рухової активності як документа, що міститиме конкретні вказівки стосовно обсягів, інтенсивності, форм і видів рухової активності для зміцнення здоров'я осіб різної статі та віку: від народження до 5 років; від 6 до 11 років; від 12 до 18 років; від 19 до 64 років; 65 років і старших;

розроблення комплексу показників для оцінки рівня фізичного здоров'я різних груп населення;

сприяння створенню всеукраїнського фонду розвитку рухової активності та здорового способу життя "Активна Україна - здорова нація" з метою залучення позабюджетних коштів для розвитку матеріально-технічної бази масового спорту та заохочення осіб, які мають достатній рівень оздоровчої рухової активності, ведуть здоровий спосіб життя і характеризуються низьким ризиком неінфекційних захворювань, належним чином дбають про збереження здоров'я своїх дітей;

формування інфраструктури сучасних і привабливих спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян, на базі загальноосвітніх навчальних закладів, що мають бути легко доступні для різних верств населення, насамперед малозабезпечених;

формування ціннісного ставлення юнацтва та молоді до власного здоров'я, покращення фізичного розвитку та фізичної підготовленості з урахуванням вимог майбутньої професійної діяльності;

упорядкування мережі центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та удосконалення нормативно-правової бази діяльності таких центрів;

збільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів для активного сімейного відпочинку в місцях масового відпочинку громадян; облаштування безпечних маршрутів для пішохідного, велосипедного, водного туризму; створення мережі літніх шкіл плавання на відкритих водоймах;

удосконалення законодавства щодо підтримки та стимулювання суб'єктів сфери фізичної культури і спорту, діяльність яких спрямована на заохочення людей до оздоровчої рухової активності;

залучення інститутів громадянського суспільства, у тому числі молодіжних та дитячих громадських організацій, до проведення заходів з підвищення оздоровчої рухової активності населення;

модернізація в навчальних закладах системи фізичного виховання, яке має бути органічно поєднано з іншими компонентами здорового способу життя; посилення відповідальності керівників навчальних закладів за забезпечення, розвиток і модернізацію фізичного виховання та належний рівень рухової активності; забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей у загальноосвітніх навчальних закладах;

врегулювання питання щодо віднесення до педагогічного навантаження вчителів фізичної культури та відповідних науково-педагогічних працівників навчальних закладів функцій з надання ними учням та студентам консультацій з питань здорового способу життя;

сприяння впровадженню всеукраїнськими спортивними федераціями в навчальний процес та позакласну роботу з фізичного виховання у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах популярних серед дітей та молоді видів спорту (розроблення методичних рекомендацій, покращення матеріально-технічного забезпечення тощо);

впровадження рухової активності для первинної профілактики хронічних неінфекційних захворювань та фізичної реабілітації; запровадження практики призначення лікарями, у тому числі сімейними, рухової активності як дієвого засобу зниження ризику неінфекційних захворювань; надання консультацій з питань використання оздоровчої рухової активності; удосконалення в цій частині підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників;

удосконалення міського планування в частині створення місць для активного відпочинку (зокрема, парків для рухової активності та спорту на свіжому повітрі) та використання їзди на велосипеді як безпечного засобу пересування і ходьби; облаштування безпечних велосипедних та пішохідних доріжок; внесення необхідних змін до відповідних будівельних норм і стандартів;

розроблення проектів повторного використання для будівництва комунальних спортивних комплексів, плавальних басейнів; організація виробництва модульних спортивних споруд із застосуванням сучасних технологій для задоволення потреб населення в оздоровчій руховій активності та забезпечення їх будівництва за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством;

створення роботодавцями, профспілками, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (зокрема фізкультурно-спортивними товариствами) на робочих місцях сприятливих умов для оздоровчої рухової активності;

запровадження системи оцінки якості послуг з оздоровчої рухової активності, що надаються відповідними суб'єктами господарської діяльності;

обгрунтування комплексу показників для оцінки рівня фізичного здоров'я різних верств населення та порядку їх оцінки;

впровадження у засобах масової інформації, насамперед на телебаченні, соціальної реклами стосовно переваг оздоровчої рухової активності для зниження ризику неінфекційних захворювань, а також пізнавальних програм для осіб різного віку з питань використання рухової активності в процесі життєдіяльності та подолання стану суспільної байдужості до особистого здоров'я та здоров'я нації;

запровадження системи моніторингу основних показників рухової активності різних вікових та соціальних верств населення, стимулюючих та стримуючих чинників.

IV. Очікувані результати

Реалізація Національної стратегії дасть змогу забезпечити: скоординовану діяльність суб'єктів різних секторів соціально-економічної сфери державної політики, що сприятиме зміні поведінки громадян на користь використання оздоровчої рухової активності та ведення здорового способу життя і формування здоров'я;

створення необхідних інформаційних, фінансових, матеріально-технічних умов для стимулювання громадян до впровадження оздоровчої рухової активності в різних сферах життєдіяльності;

збільшення щороку на 1 % кількості громадян, які мають достатній рівень оздоровчої рухової активності, ведуть здоровий спосіб життя та характеризуються низьким ризиком розвитку неінфекційних захворювань, насамперед серцево-судинних.

V. Нормативно-правове, організаційне та фінансове забезпечення реалізації Національної стратегії

Нормативно-правове та організаційне забезпечення реалізації Національної стратегії здійснюватиметься шляхом розроблення та прийняття в установленому порядку відповідних законодавчих та інших нормативно-правових актів, планів та заходів, спрямованих на реалізацію положень Стратегії, проведення моніторингу стану їх виконання.

Фінансове забезпечення реалізації Національної стратегії здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших не заборонених законодавством джерел.

Глава Адміністрації Президента України Б.ЛОЖКІН

 

 

 

 

    3. Рішення №3 колегії Міністерства молоді та спорту України   XI. Нормативна база для створення центрів «Спорт для всіх»     П О С Т А Н О В А від 18 січня 2003 р. N 49 м.КиївПро утворення центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" З метою створення умов для реалізації права громадян на заняття фізичною культурою і спортом та підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення Кабінет Міністрів України постановляє:1. Підтримати   пропозицію   Державного   комітету з питань фізичної культури і спорту щодо утворення центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", основними завданнями яких є:1) залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих занять, надання фізкультурно-спортивних послуг, поєднання масових та індивідуальних форморганізації фізкультурно-спортивної роботи за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;2) формування   у   громадян потреб рухової активності та створення умов для їх задоволення;3) проведення просвітницької роботи з питань оздоровлення населення;4) організація та проведення змагань, конкурсів, показових виступів, фестивалів, спортивних свят та інших заходів за місцем проживання і в місцях масового відпочинку населення;5) обладнання та утримання фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд.2. Державному комітетові з питань фізичної культури і спорту: утворити протягом 2003 року Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" як державну бюджетну організацію та затвердити Положення про нього; за погодженням з Міністерством фінансів затвердити граничну чисельність Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх";розробити методичні рекомендації щодо діяльності республіканського (Автономна    Республіка   Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у м. Києві та Севастополі, міських та районних у містах центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх".3. Установити, що фінансування діяльності Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на програми з фізичної культури і спорту.4. Раді   міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:вжити заходів до утворення починаючи з 2003    року республіканського (Автономна    Республіка   Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських, районних у м. Києві та Севастополі центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" з урахуванням фінансових можливостей та потреб регіонів;сприяти створенню, у тому числі із залученням приватних інвестицій,   мережі сучасних спортивних комплексів за місцем проживання населення, які надаватимуть доступні за   вартістю послуги, з виділенням для зазначених цілей необхідних земельних ділянок та приміщень.5. Рекомендувати міським, районним у містах радам утворити міські, районні у містах центри фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" з урахуванням фінансових можливостей та місцевих потреб.  Прем’єр-міністр України                                           В.ЯНУКОВИЧ         У К А ЗПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про пріоритети розвиткуфізичної культури і спорту в Україні  З метою   створення   умов  для  дальшого  розвитку  фізичної культури  і  спорту,  підвищення  рівня  здоров'я,  фізичного   та духовного розвитку населення, враховуючи пропозиції, висловлені на засіданні Національної ради з питань фізичної  культури  і  спорту 11 червня 2008 року,  п о с т а н о в л я ю:  1. Кабінету Міністрів України: 1) розробити  та  затвердити  до 1 грудня 2008 року стратегію формування сучасної системи олімпійської підготовки в  Україні  на період до 2020 року, передбачивши, зокрема: визначення олімпійських видів спорту,  підготовка спортсменів з яких є пріоритетною для України; удосконалення системи  фізичного   виховання   у   навчальних закладах з орієнтацією на навчання олімпійським видам спорту; запровадження інноваційних  форм  навчання  з видів спорту та відбору для занять спортом обдарованих дітей; заходи з  належного  фінансового  та   матеріально-технічного забезпечення  дитячо-юнацького,  резервного спорту та спорту вищих досягнень; будівництво, модернізацію та утримання  спортивних  споруд  з урахуванням вимог міжнародних спортивних організацій; сприяння впровадженню клубної системи організації олімпійського спорту; 2) розробити та внести в  установленому  порядку  на  розгляд Верховної Ради України: до 1  березня  2009  року  законопроект  про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення сприятливих умов для зміцнення здоров'я та розвитку рухової активності населення;  до 1  травня  2009  року  законопроект  про  загальнодержавну цільову соціальну  програму   "Спортивні   споруди України" на 2010-2015 роки;  3) передбачати  в установленому порядку в проектах закону про Державний бюджет України на 2009 та наступні роки  окремим  рядком видатки на забезпечення діяльності Всеукраїнського  центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", а також субвенції з Державного  бюджету України на придбання спортивного обладнання та інвентарю  для  дитячо-юнацьких  спортивних  шкіл,   на   розвиток матеріально-технічної  бази  центрів  фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"; 4) забезпечити вдосконалення  механізму  розрахунку  видатків при   визначенні   обсягів  міжбюджетних  трансфертів  на  фізичну культуру і спорт з метою виділення необхідних бюджетних асигнувань на  будівництво та утримання спортивних споруд для масового спорту та спорту вищих досягнень; 5) запровадити у 2009 році загальнодержавний моніторинг стану фізичного здоров'я населення України; 6) запровадити  у 2009 році оцінку розвитку фізичної культури і спорту в Автономній Республіці Крим,  областях,  містах Києві та Севастополі.  2. Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту: 1) узагальнювати   та  впроваджувати  передовий  світовий  та вітчизняний досвід  розвитку  спорту  для  всіх  та  спорту  вищих досягнень; 2) забезпечувати     проведення    інформаційних    кампаній, спрямованих на широке інформування населення про  здоровий  спосіб життя, популяризацію оздоровчого значення фізичної культури; 3) розробити та запровадити,  починаючи з 2009 року,  систему підготовки та діяльності волонтерів у сфері  фізичної  культури  і спорту; 4) опрацювати    в   установленому   порядку   питання   щодо вдосконалення управління системою Українського центру  з  фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".  3. Міністерству освіти і науки України: 1) опрацювати  в установленому порядку питання щодо включення до ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері  вищої  освіти додаткових  вимог  стосовно  мінімальних  нормативів  забезпечення навчальних       закладів  матеріально-технічною  базою фізкультурно-спортивного призначення;  2) вжити  заходів  щодо створення у вищих навчальних закладах центрів студентського спорту та забезпечення їх діяльності.  4. Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,   обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям: 1) вжити  за  участю органів місцевого самоврядування заходів щодо створення  протягом  2009-2011  років  у   містах   обласного значення центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх",  в районних   центра - фізкультурно-оздоровчих   комплексів   із плавальними басейнами; 2) забезпечити  створення  в  населених  пунктах велосипедних доріжок,  місць  для  активного  відпочинку  населення,  а   також адаптацію  до  потреб  інвалідів  спортивних  споруд і об'єктів та використання  їх  для  реабілітації  інвалідів  засобами  фізичної культури і спорту; 3) опрацювати   питання   про  встановлення  в  установленому порядку   пільгових   тарифів    на    комунальні    послуги    та енергопостачання для фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд; 4) сприяти  створенню,  у  тому числі із залученням приватних інвесторів,  мережі сучасних спортивних клубів,  які  надаватимуть доступні за вартістю послуги. 5. Київській   міській   державній  адміністрації  опрацювати питання щодо: оформлення в установленому порядку користування  відповідними земельними   ділянками   Державним   підприємством   "Олімпійський навчально-спортивний   центр",   спортивним   центром    "Пирогів" Федерації мотоциклетного спорту України; створення разом з Національним олімпійським комітетом України Алеї олімпійських чемпіонів у центральній частині міста Києва; надання в  установленому  порядку  в  постійне   користування земельної   ділянки   на  території  Національного  спорткомплексу "Олімпійський"   для   будівництва   штаб-квартири   Національного комітету спорту інвалідів; надання Київському  міському  центру  з  фізичної  культури і спорту інвалідів  "Інваспорт"  приміщення  для  забезпечення  його діяльності. 6. Запропонувати  органам місцевого самоврядування розглянути питання про встановлення пільг щодо плати за  землю  для  закладів громадських організації фізкультурно-спортивної спрямованості,  що не використовуються для здійснення підприємницької діяльності. 7. Державному комітету телебачення та  радіомовлення  України забезпечувати   створення   та  розповсюдження  тематичних  теле-, радіопрограм,  спрямованих  на  популяризацію  здорового   способу життя,   пропаганду   фізичної   культури   і   масового   спорту, реабілітаційно-спортивного руху серед інвалідів, дитячо-юнацького, резервного  спорту  та  спорту  вищих  досягнень,  а  також широке висвітлення спортивних змагань, спортивно-видовищних заходів.  Президент України                                                   В.ЮЩЕНКО  м. Київ, 21 липня 2008 року           N 640/2008